Thi tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh bị đình chỉ khi nào?

Trong kì thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh nhất định phải tránh những nỗi sau để không bị đình chỉ đáng tiếc. bị hủy kết quả thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trong đó, những nội dung liên quan đến đình chỉ thi nếu thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

Những vi phạm bị đình chỉ khi thi tốt nghiệp THPT 2021

1. Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

2. Mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ;

3. Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;

4. Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;

5. Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;

6. Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ;

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh bị đình chỉ khi nào?

Nếu các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vi phạm 6 lỗi trên thì cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo trường điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi.

Nếu trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo trưởng ban coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.

Thông tin đáng chú ý:

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM