The Real World Unit 1 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 12/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

The Real World Unit 1 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 12 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung The Real World - Unit 1: What do you like to do? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải The Real World Unit 1 lớp 7 Explore English

A. Complete the sentences. Use the words in the box.

(Hoàn thành câu, sử dụng các từ trong bảng)

learndangerousdifferentcarrymessytasks

Answer

1. tasks                         4. messy

2. dangerous                5. carry

3. different                    6. learn

→ Some tasks are difficult or dangerousfor people. But robots can help us with them. There are many different kinds of robots. Some helps us to clean a messy house or carry heavy things. Some robots help us learn more about places outside Earth.

Dịch

Một số nhiệm vụ khó hoặc nguy hiểm đối với mọi người. Nhưng robot có thể giúp chúng ta với nhiệm vụ ấy. Có nhiều loại robot khác nhau. Một số giúp chúng ta dọn dẹp một ngôi nhà lộn xộn hoặc mang những đồ nặng. Một số robot giúp chúng ta tìm hiểu thêm về các địa điểm bên ngoài Trái đất.

B. Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do.

(Nghe và đánh dấu √ những điều mà rô bốt của Jenkin có thể làm)

play video gamesread comicsdance
set the tableclean the roomplay music

Answer

  • set the table
  • dance
  • clean the room

Xem thêm các bài học trong Unit 1 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 1 Tiếng Anh 7 The Real World. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM