Thề nguyền

Thề nguyền
Năm sáng tác:Đầu thế kỉ 19 (khoảng 1805-1809)
Tác giả:Nguyễn Du
Hoàn cảnh sáng tác:
Khi cả gia đình Kiều sang chơi bên ngoại, Kiều đã gặp Kim Trọng. Tại đây, hai người đã làm lễ thề nguyền gắn bó trước vầng trăng sáng vằng vặc. Đoạn trích từ câu 431 đến câu 452.