Thế nào là tính đặc hiệu của enzyme?

Xuất bản: 17/01/2023 - Tác giả:

Thế nào là tính đặc hiệu của enzyme? Trả lời câu hỏi 9 trang 66 sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 9 trang 66 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 9 trang 66 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Thế nào là tính đặc hiệu của enzyme?

Trả lời:

Tính đặc hiệu của enzyme là mỗi enzyme chỉ có khả năng xúc tác cho một hoặc một số phản ứng nhất định. Tính đặc hiệu của enzyme là do enzyme chỉ tác động đến cơ chất có cấu hình không gian phù hợp với trung tâm hoạt động. Ví dụ: Enzyme saccharase chỉ xúc tác cho phản ứng thủy phân sucrose mà không xúc tác cho phản ứng thủy phân các đường đôi khác.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 9 trang 66: "Thế nào là tính đặc hiệu của enzyme?" thuộc nội dung soạn bài Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM