Thế nào là môi trường nhược trương, ưu trương và đẳng trương

Xuất bản: 15/01/2023 - Tác giả:

Thế nào là môi trường nhược trương, ưu trương và đẳng trương? Xác định chiều vận chuyển chất tan giữa tế bào và môi trường trong mỗi loại môi trường đó.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 6 trang 58 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Vận chuyển các chất qua màng sinh chất sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 6 trang 58 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Thế nào là môi trường nhược trương, ưu trương và đẳng trương? Xác định chiếu vận chuyển chất tan giữa tế bào và môi trường trong mỗi loại môi trường đó.

Trả lời:

- Môi trường nhược trương: là môi trường có nồng độ chất tan thấp hơn so với nồng độ chất tan trong tế bào → Chiều vận chuyển: chất tan được vận chuyển ra khỏi tế bào.

- Môi trường ưu trương: là môi trường có nồng độ chất tan cao hơn so với nồng độ chất tan trong tế bào → Chiều vận chuyển: chất tan được vận chuyển vào trong tế bào.

- Môi trường đẳng trương: là môi trường có nồng độ chất tan bằng với nồng độ chất tan trong tế bào. → Chiều vận chuyển: các chất tan từ bên trong tế bào và bên ngoài tế bào có xu hướng trao đổi qua lại với nhau hoặc không trao đổi.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 6 trang 58: "Thế nào là môi trường nhược trương, ưu trương và đẳng trương?..." thuộc nội dung soạn bài Vận chuyển các chất qua màng sinh chất sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM