Tham khảo đề thi và đáp án mã đề 306 môn sử THPT quốc gia năm 2017

Tài liệu tham khảo đề và đáp án thi môn Lịch sử trung học phổ thông kỳ thi quốc gia năm 2017 mã đề 306. Tải về miễn phí đề sử THPT chính thức mã đề 306 có đính kèm đáp án dưới định dạng DOC và PDF tiện dụng cho in ấn trực tiếp.

Đề thi chính thức môn Lịch sử lớp 12 THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 306

đề thi môn sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 306 (1)
đề thi môn sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 306 (2)
đề thi môn sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 306 (3)
đề thi môn sử THPT quốc gia năm 2017 mã đề 306 (4)

Trên đây là đề bài chính thức môn Sử THPT quốc gia năm 2017, sau khi thử sức với đề thi các em có thể đối chiếu kết quả bài làm của mình với bảng đáp án do Bộ GD&ĐT công bố ngay bên dưới:

học sinh 12 thi môn sử THPT quốc gia năm 2017
 

Đáp án mã đề 306 môn Sử kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

21

D

2

C

22

C

3

A

23

C

4

B

24

D

5

D

25

A

6

B

26

C

7

B

27

C

8

C

28

D

9

A

29

D

10

A

30

A

11

B

31

A

12

D

32

D

13

A

33

A

14

C

34

C

15

D

35

C

16

A

36

D

17

C

37

A

18

A

38

D

19

A

39

A

20

D

40

A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Tham khảo đề thi và đáp án mã đề 306 môn sử THPT quốc gia năm 2017 để xem ở dưới đây
Back to top