Tham khảo đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội năm 2018

Tải về và ôn tập kiến thức môn Sinh học lớp 12 với đề sinh thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018 lần thứ 1 của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Mẫu đề thi thử THPT môn Sinh năm nay với 40 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan có kèm đáp án đối chiếu.

Cấu trúc đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia dạng đề của thành phố Hà Nội năm nay tương đối cơ bản và bám sát chương trình học phổ thông hiện nay, gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan lý thuyết và tính toán căn bản nhất. Mời các em tham khảo chi tiết ngay sau đây:

Chi tiết đề Sinh thi thử trung học phổ thông quốc gia lần 1 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội:

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Đề thi thử
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

MÔN: SINH HỌC

 

Câu 1: Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai?

A.    Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin.
B.    Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’→ 5’.
C.    Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã.
D.    Anticodon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung với một côđon tương ứng trên phân tử mARN.

Câu 2: Khi nói về hội chứng Đao ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.    Hội chứng Đao là do thừa một nhiễm sắc thể số 21.
II.    Hội chứng Đao thường gặp ở nam nhiều hơn ở nữ.
III.    Người măc hội chúng Đao vẫn có thể sinh con bình thưòng.
IV.    Có mối liên hệ khá chặt chẽ giữa tuổi mẹ với khả năng sinh con mắc hội chứng Đao

A. 4                       B. 1                          C. 2                          D. 3

Câu 3: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, kết quả của giai đoạn tiến hóa hóa học là hình thành nên

A.  các tế bào sơ khai                                                                                B. các đại phân tử hữu cơ phức tạp.
C. các sinh vật đơn bào nhân thực.                                                           D. các sinh vật đa bào.

Câu 4: Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A. Rắn.                                  B. Cá                                 C. Giun đất.                              D. Châu chấu

Câu 5: Bào quan nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin?

A. Lizôxôm.                          B. Ribôxôm.                        C. Perôxixôm                            D. Ti thể.

Câu 6: Khi nói về sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây trên cạn, phát biểu nào sau đây sai?

A.    Cây hấp thụ khoáng ở dạng các ion.
B.    Hấp thụ nước luôn đi kèm với hấp thụ khoáng.
C.    Hấp thụ khoáng không tiêu tốn năng lượng.
D.    Nước được hấp thụ vào tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu.

Câu 7: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở tế bào thực vật là

A. ti thể.                          B. Bộ máy Gôngi.                              C. không bào                            D. lục lạp.

Câu 8: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =14. Số NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này là

A. 13                               B. 15                                                 C. 27                                           D. 23

Câu 9: Khi nói về các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I.     Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa
II.    Đột biến cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa.
III.   Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi vốn gen của quần thể có kích thước nhỏ.
IV.   Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi vốn gen của quần thể.

A. 1                                 B. 2                                                  C. 4                                              D. 3

Câu 10: Có bao nhiêu thành tựu sau đây là ứng dụng của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?

I.    Tạo chủng vi khuẩn E. coli mang gen sản xuất insulin của người.
II.    Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất lá tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.
III.    Tạo giống bông mang gen kháng thuốc diệt có của thuốc lá cảnh Petunia.
IV.    Tạo giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp β-carôten trong hạt.

A. 2                             B. 3                               C. 4                                 D. 1

đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội 2018 (1)

đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội 2018 (2)
đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội 2018 (3)
đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội 2018 (4)
đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội 2018 (5)
đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội 2018 (6)
đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội 2018 (7)
đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội 2018 (8)

 

Xem chi tiết đáp án gợi ý cho đề thi thử môn Sinh THPT dạng đề Hà Nội trong bảng sau và đối chiếu với kết quả bài thi thử của mình để có kế hoạch ôn tập phù hợp nhé !

 

 Đáp án đề thi thử THPTQG môn sinh dạng đề Hà Nội năm 2018

 

1-B

2-C

3-B

4-D

5-B

6-C

7-D

8-A

9-B

10-D

11-C

12-A

13-A

14-D

15-D

16-A

17-D

18-A

19-C

20-C

21-D

22-D

23-A

24-B

25-C

26-B

27-D

28-A

29-B

30-A

31-C

32-C

33-C

34-B

35-A

36-B

37-C

38-C

39-B

40-C

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Tham khảo đề thi thử môn sinh THPTQG lần 1 dạng đề Hà Nội năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 mã đề 201 với 40 câu trắc nghiệm trong thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2020 trường THPT Quế Võ 3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 - Bắc Ninh dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh lần 2 trường ĐHQGHN

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh trường ĐHQGHN lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top