Tế bào đáp ứng như thế nào với các tín hiệu khác nhau?

Xuất bản: 21/01/2023 - Tác giả:

Tế bào đáp ứng như thế nào với các tín hiệu khác nhau? Trả lời câu hỏi 2 trang 80 sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 80 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Thông tin giữa các tế bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Tế bào đáp ứng như thế nào với các tín hiệu khác nhau?

Trả lời:

Mỗi tín hiệu có một thông tin nhất định, do đó tế bào đích (tế bào C) sẽ đáp ứng tùy vào thông tin được truyền đến (phân chia khi được truyền thông tin từ phân tử tín hiệu A hoặc biệt hóa khi được truyền thông tin từ phân tử tín hiệu B).

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 80: "Tế bào đáp ứng như thế nào với các tín hiệu khác nhau?" thuộc nội dung soạn bài Thông tin giữa các tế bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM