Tập làm văn lớp 2: Tả người thân

Văn mẫu tả về anh trai lớp 2

Văn mẫu tả về anh trai lớp 2

Văn mẫu cùng cách làm bài tập làm văn tả về anh trai lớp 2 hay nhất dành cho các phụ huynh hướng dẫn bé yêu hoàn thành bài làm của mình.

Tả chị gái mà em yêu quý lớp 2

Tả chị gái mà em yêu quý lớp 2

Hướng dẫn viết bài tập làm văn lớp 2 tả chị gái mà em yêu quý để giúp các em biết cách hoàn thành bài tập làm văn theo đề tài này trên lớp.

Tả ông của em lớp 2

Tả ông của em lớp 2

Tuyển chọn bài văn tả về ông của em lớp 2 hay nhất do Đọc tài liệu thực hiện mà em nhất định phải tham khảo để có bài văn đạt điểm cao.

Bài văn tả về bà lớp 2

Bài văn tả về bà lớp 2

Tuyển chọn bài văn tả về bà lớp 2 hay nhất do Đọc tài liệu thực hiện mà em nhất định phải tham khảo trước khi làm bài.