Tầng lớp tư sản mại bản có thái độ chính trị như thế nào đối với phong trào cách mạng Việt Nam?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Tầng lớp tư sản mại bản có thái độ chính trị như thế nào đối với phong trào cách mạng Việt Nam?

A. Quyền lợi gắn với đế quốc, thái độ phản động, là kẻ thù của cách mạng.

B. Ít nhiều có tinh thần dân tộc, nhưng không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương

C. Yêu nước, có tinh thần chống đế quốc, chống phòng kiến cao

D. Là lực lượng lãnh đạo cách mạng

Trả lời

Tầng lớp tư sản mại bản có thái độ chính trị như thế nào đối với phong trào cách mạng Việt Nam là quyền lợi gắn với đế quốc Pháp, thái độ phản động, là kẻ thù của cách mạng.

Đáp án: A

Ghi nhớ:

Tư sản mại bản: gắn chặt quyền lợi với Pháp → trở thành đối tượng Cách mạng.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Tầng lớp tư sản mại bản có thái độ chính trị như thế nào đối với phong trào cách mạng Việt Nam? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM