Tải đề thi thử vào lớp 10( có đáp án) môn Toán năm 2018 phòng GD&ĐT

Đề thi này của phòng GD&ĐT Tứ Kỳ, Hải Dương. Ngay từ bây giờ, các em có thể tải đề thi về và tự căn giờ làm bài, sau đó so sánh rồi chấm điểm bài làm theo đáp án kèm theo. Như vậy sẽ đỡ bỡ ngỡ trong kỳ thi sắp tới nhé.

Cấu trúc đề thi:

Câu 1.

- Giải phương trình

- Phương trình đường thẳng

Câu 2.

- Hệ phương trình

- Rút gọn biểu thức

Câu 3. Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Câu 4. Bài toán hình học phẳng về đường tròn

Câu 5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Tải đề thi thử vào lớp 10( có đáp án) môn Toán năm 2018 phòng GD&ĐT

Tải đề thi thử vào lớp 10( có đáp án) môn Toán năm 2018 phòng GD&ĐT

Tải đề thi thử vào lớp 10( có đáp án) môn Toán năm 2018 phòng GD&ĐT

Tải đề thi thử vào lớp 10( có đáp án) môn Toán năm 2018 phòng GD&ĐT

Tải đề thi thử vào lớp 10( có đáp án) môn Toán năm 2018 phòng GD&ĐT
Tải đề thi thử vào lớp 10( có đáp án) môn Toán năm 2018 phòng GD&ĐT
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Tải đề thi thử vào lớp 10( có đáp án) môn Toán năm 2018 phòng GD&ĐT để xem ở dưới đây
Đề thi thử lớp 9 vào 10 lần 1 môn Toán năm 2020 có đáp án

Đề thi thử lớp 9 vào 10 lần 1 môn Toán năm 2020 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 9 thử sức ôn luyện và dự kiến điểm thi của mình.

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa 2021 kèm đáp án

Đề thi thử lớp 10 môn Toán chuyên Khánh Hòa năm học 2020/2021 có đáp án chi tiết đã được ra trước đây giúp em ôn luyện tại nhà.

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020

Đáp án đề thi tham khảo vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2020 kèm thang điểm chi tiết giúp em nắm chắc cấu trúc đề thi.

Back to top