Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là gì?

Xuất bản ngày 05/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là gì?

A. "Bản án chế độ thực dân Pháp"

B. "Đường kách mệnh"

C. Báo "Thanh niên"

D. Tất cả đều đúng

Trả lời

Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là "Bản án chế độ thực dân Pháp"

Đáp án: A

Tham khảo thêm:

Bản án chế độ thực dân Pháp là một tác phẩm chính luận do Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp và được xuất bản năm 1925 – 1926 trên một tờ báo của Quốc tế Cộng sản có tên Imprékor.

Nội dung tác phẩm tố cáo thực dân Pháp đã bắt dân bản xứ phải đóng "thuế máu" cho chính quốc... để "phơi thây trên chiến trường châu Âu"; "đày đọa" phụ nữ, trẻ em thuộc địa; các thống sứ, quan lại thực dân "độc ác như một bầy thú dữ" v.v.... Tác phẩm được cho là đã "hướng các dân tộc bị áp bức" đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, tiêu diệt "hai cái vòi của con đỉa đế quốc" – một "vòi" bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, một "vòi" bám vào nhân dân thuộc địa. Tác phẩm được cho là đã đề ra cho dân Việt Nam "con đường đấu tranh giải phóng" theo chủ nghĩa Marx-Lenin.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là gì? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM