tac gia Trang Doan

Trang Doan

  Các tài liệu được trích dẫn

  Soạn bài Hai cây phong

  Soạn bài Hai cây phong

  Soạn bài Hai cây phong ngắn nhất với hướng dẫn trả lời câu hỏi phần đọc hiểu trang 100 và 101 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 1 dành cho các em tham khảo

  Soạn bài Nói quá

  Soạn bài Nói quá

  Soạn bài Nói quá ngắn gọn và chi tiết với 2 phần nội dung lý thuyết và luyện tập trang 101 - 103 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 1.

  Soạn bài Chiếc lá cuối cùng

  Soạn bài Chiếc lá cuối cùng

  Soạn bài Chiếc lá cuối cùng ngắn nhất với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 90 SGK Ngữ Văn lớp 8 tập 1 cả chi tiết và ngắn gọn dành cho các em tham khảo