Tả người lao động, người trong cộng đồng

Tuyển chọn những bài văn mẫu tả người lao động lớp 2, tả người trong cộng đồng dành riêng cho học sinh lớp 2 và phụ huynh hướng dẫ cho các em hoàn thành các yêu cầu tập làm văn liên quan.

Đoạn văn tả bạn thân lớp 2

Đoạn văn tả bạn thân lớp 2

Đoạn văn tả bạn thân lớp 2, bài văn tả bạn thân của em lớp 2 hay nhất giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn bé yêu của mình hoàn thành bài tập làm văn này.

Đoạn văn tả ảnh Bác Hồ lớp 2

Đoạn văn tả ảnh Bác Hồ lớp 2

Tuyển chọn những đoạn văn tả ảnh Bác Hồ lớp 2 hay nhất giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn bé yêu của mình hoàn thành bài tập làm văn này.