Sục Cl2 vào nước thu được nước clo màu vàng nhạt

Sục Cl2 vào nước thu được nước clo màu vàng nhạt trong nước clo có chứa các chất là ? Dựa vào kiến thức đã học về khí Clo hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác nhất.

Sục Cl2 vào nước thu được nước clo màu vàng nhạt trong nước clo có chứa các chất là

A. Cl₂, H₂O.

B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H₂O.

D. Cl₂, HCl, HClO, H₂O.

Đáp án: D. Cl₂, HCl, HClO, H₂O.

Giải thích

Cl₂ có phản ứng thuận nghịch với nước

H₂O + Cl₂ \(\rightleftharpoons \) HCl + HClO

Hai chất sinh ra sau phản ứng là axit clohidric và axit hipoclorơ

Ngoài ra clo tan trong nước theo kiểu vật lý

Vậy nên trong nước clo có chứa Cl₂, HCl, HClO và H₂O

Câu hỏi liên quan

1. Trong phòng thí nghiệm, Cl2 thường được điều chế theo phản ứng

\(HCl_{đặc} + KmNO_4 \rightarrow \) \(KCl + MnCl_2 + Cl_2 + H_2O\)

Hệ số cân bằng của HCl là :

A. 4

B. 8

C. 10

D. 16

Đáp án: D. 16

Giải thích

\(16HCl_{đặc} + 2KmNO_4 \rightarrow \)\(2KCl + 2MnCl_2 + Cl_2 + 8H_2O\)

2. Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây?

A. HCl

B. CuSO₄

C. AlCl₃

D. H₂O

Đáp án: D. H₂O

Dung dịch NaOH không tác dụng với H2O

3. Clo tác dụng được với tất cả các chất nào sau đây ?

A. Cu, CuO, Ca(OH)₂, AgNO3.

B. NaBr, NaI, NaOH.

C. ZnO, Na₂SO₄, Ba(OH)₂.

D. Fe, Cu, O₂ , N₂.

Đáp án: B. NaBr, NaI, NaOH

Xem giải thích đáp án câu 3 tại đâyClo tác dụng được với tất cả các chất nào sau đây

4. Thêm dần Clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột. Hiện tượng xảy ra:

A. Không hiện tượng

B. Dung dịch hóa đỏ

C. Dung dịch chuyển sang màu xanh

D. Dung dịch xuất hiện kết tủa

Đáp án: C. Dung dịch chuyển sang màu xanh

Giải thích

Phản ứng sinh ra iot làm xanh hồ tinh bột

Cl₂ + 2KI \(→\)  I₂ + 2KCl

Trên đây đáp án cho câu hỏi Sục Cl2 vào nước thu được nước clo màu vàng nhạt trong nước clo có chứa các chất là gì và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM