Sự kiện nào đánh dấu Bác Hồ trở thành người cộng sản?

Xuất bản ngày 05/06/2020 - Tác giả:

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu Bác Hồ trở thành người cộng sản?

Câu 2: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ một chiến sĩ yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản?

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai (1919)

B. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản (1920)

C. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô (1924)

D. Đọc Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (1920)

Trả lời

Sự kiện nào đánh dấu Bác Hồ trở thành người cộng sản là bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản (1920)

Đáp án: B

Ghi nhớ:

Ngày 25/12/1920, tham dự Đại hội Đại biểu của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
→ Đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng, Nguyễn Ái Quốc đã từ chủ nghĩa dân tộc đến với chủ nghĩa cộng sản, từ chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân thành chiến sĩ quốc tế vô sản, là người mở đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi sự kiện nào đánh dấu Bác Hồ trở thành người cộng sản? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM