Sự khác nhau về độ dày, trạng thái, nhiệt độ giữa vỏ trái đất, man-ti và nhân

Xuất bản: 04/02/2022 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi: Sự khác nhau về độ dày, trạng thái, nhiệt độ giữa vỏ trái đất, man-ti và nhân - câu hỏi trang 129 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi: Sự khác nhau về độ dày, trạng thái, nhiệt độ giữa vỏ trái đất, man-ti và nhân - dựa vào kiến thức trong Bài 10 Địa lí lớp 6 sách Kết nối tri thức.

Câu hỏi

Hãy nêu sự khác nhau về độ dày, trạng thái, nhiệt độ giữa vỏ trái đất, man-ti và nhân (có thể lập bảng so sánh)

Trả lời câu hỏi trang 129 SGK Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức

Cách 1

- Vỏ Trái Đất

+ Độ dày: 5-70km

+ Trạng thái: Rắn

+ Nhiệt độ: Càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng, tối đa đến 1000oC.

- Lớp Man-ti

+ Độ dày: 2900 km

+ Trạng thái: Quánh dẻo -> Rắn

+ Nhiệt độ: 1500 đến 3700oC.

- Lớp nhân

+ Độ dày: 3400 km

+ Trạng thái: Lỏng -> Rắn.

+ Nhiệt độ: Khoảng 5000oC.

Cách 2: Lập bảng

Vỏ Trái Đất

Man-ti

Nhân

Độ dày

5-70km

2900km

3400km

Trạng thái

Rắn

Quánh dẻo -> Rắn

Lỏng -> Rắn

Nhiệt độ

Càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng, tối đa đến 1000oC

1500oC đến 3700oC

khoảng 5000oC

-/-

Trên đây là phần nội dung trả lời cho câu hỏi: Hãy nêu sự khác nhau về độ dày, trạng thái, nhiệt độ giữa vỏ trái đất, man-ti và nhân giúp giải bài tập Địa lí lớp 6 thật dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM