Sự khác nhau giữa quang tổng hợp có giải phóng O2 và không

Xuất bản: 19/01/2023 - Tác giả:

Sự khác nhau giữa quang tổng hợp có giải phóng O2 và không giải phóng O2 là gì? Câu hỏi 9 trang 75 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 9 trang 75 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 9 trang 75 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Sự khác nhau giữa quang tổng hợp có giải phóng O2 và không giải phóng O2 là gì?

Trả lời:

Sự khác nhau giữa quang tổng hợp có giải phóng O2 và không giải phóng O2:

- Quang tổng hợp có giải phóng O2:

+ Chất cho electron và H+ là H2O.

+ Không giải phóng O2.

- Quang tổng hợp không giải phóng O2:

+ Chất cho electron và H+ là H2S, S hoặc H2.

+ Có giải phóng O2.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 9 trang 75: "Sự khác nhau giữa quang tổng hợp có giải phóng O2 và không giải phóng O2 là gì?" thuộc nội dung soạn bài Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM