Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 3 trang 84 SGK Toán 5

Bài 3 trang 84 SGK Toán 5

Đáp án bài 3 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi ...

Bài 2 trang 84 SGK Toán 5

Bài 2 trang 84 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi xay xát thóc ...

Bài 1 trang 83 SGK Toán 5

Bài 1 trang 83 SGK Toán 5

Giải bài tập 1 trang 83 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường.

X