Starter Unit Language focus 4 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản: 23/12/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập Language focus 4 trang 13 Starter Unit sách Tiếng Anh 6 Friends Plus - Chân trời sáng tạo: Question words: Where, What, Who; Conjuntions: and, or, but.

Hướng dẫn soạn Starter Unit Language focus 4 Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Language focus 1 Starter unit sách Tiếng Anh 6 Friends Plus.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus 4

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 13 về ngữ pháp.

Exercise 1

Check the meanings of the bolds words in example 1-3. Then answer the questions. Compare with a partner. (Kiểm  tra nghĩa của các từ in đậm ở ví dụ 1-3. Sau đó, trả lời các câu hỏi. So sánh với bạn cùng nhóm)

1. Where's Neymar Junior from?

(Neymar Junior đến từ đâu?)

2. What's a taco?

(Taco là gì?)

3. Who's Usain Bolt?

(Usain Bolt là ai?)

Trả lời

1. He's from Brazil

2. It's a Mexican food

3. He's a Jamaican sport star

Dịch

1. Neymar đến từ đâu?

- Anh ấy đến từ Brazil

2 Taco là gì?

- Taco là một món ăn truyền thống ở Mexico.

3 Usain Bolt là ai?

- Anh ấy là một ngôi sao người Jamaixa

Exercise 2

Listen to two people talking about the questions in exercise 1. Are their answers right or wrong? (Nghe hai người nói về các câu hỏi ở bài 1. Câu trả lời của họ là đúng hay sai)

Audio

Boy: Okay, where is Neymar Junior from?

Girl: Mmm… I think he's from Spain. And you?

Boy: I'm not sure. I think he's from Brazil.

Girl: Brazil? Yes, that's right. He's from Brazil.

Boy: Right. Then, what is taco?

Girl: Oh, I don't know. And you?

Boy: I think it's an animal from Africa.

Girl: An animal from Africa? I'm not sure. Is it food?

Boy: Food? Ah…yes. It’s an Italian food. Okay last question: who's Usain Bolt?

Girl: Usain Bolt? I think he's a sports star.

Boy: Oh yes. That's right. He's American and he runs really fast.

Girl: Yes, he does. but I think he's from Jamaica not the USA.

Dịch

Nam: Nào, Neymar Junior đến từ đâu?

Nữ: Ừm… Mình nghĩ anh ấy đến từ Tây Ban Nha. Còn bạn nghĩ sao?

Nam: Mình không chắc. Mình nghĩ anh ấy đến từ Brazil.

Nữ: Brazil? Vâng đúng vậy. Anh ấy đến từ Brazil.

Nam: Đúng vậy. Vậy, taco là gì?

Nữ: Ồ, mình không biết. Còn bạn?

Nam: Mình nghĩ đó là một loài động vật ở châu Phi.

Nữ: Một loài vật ở châu Phi? Mình không chắc nữa. Nó có phải là thức ăn không nhỉ?

Nam: Thức ăn? À ... vâng. Đó là một món ăn của Ý. Được rồi câu hỏi cuối cùng nào: Usain Bolt là ai?

Nữ: Usain Bolt? Tôi nghĩ anh ấy là một ngôi sao thể thao.

Nam: Ồ vâng. Đúng rồi. Anh ấy là người Mỹ và anh ấy chạy rất nhanh.

Nữ: Vâng, đúng vậy. nhưng tôi nghĩ anh ấy đến từ Jamaica không phải Mỹ.

Trả lời

For the first question, the woman is wrong and the man is right. For the second question, both people are wrong.

Exercise 3

Listen again and complete the Key Phrase. Use the words in the box (Nghe lại lần nữa và hoàn thành các từ khóa sau. Sử dụng các từ trong bảng)

know     sure     right     you     think

KEY PHRASES

Thinking of answers

1. I........................  he/she/it's................

2. And....................?

3. I'm not................ .

4. Yes, that's................ .

5. I don’t ................ .

Trả lời

Audio 

1. think

2. you

3. sure

4. right

5. know

Exercise 4

Read the email and answer the questions. (Đọc thư điện từ và trả lời câu hỏi)

1. Is Beth from Spain?

2. What are her interests?

3. Which words in the email have got capital letters? Why?

4. What are the meanings of the words in blue?

International friends

Hi. My name's Beth. I'm eleven years old and I'm from Boston in the USA. I've got two brothers and a sister and we're students at Cranville High School in Boston.

I'm into music and sport, especially basketball. My favourite team is the Boston Celtics. I'm interested in cooking. What are your hobbies and interests?

Email or message me in English or Spanish, please.

I speak a little Italian, but I'm not very good at it.

Bye for now!

Beth

Trả lời

1. No, she isn't

2. Her interests are music, sport and cooking

3. The word "USA" because it is the name of a country

4. and - và; or - hoặc ; but – nhưng

Dịch

Những người bạn quốc tế

Chào. Mình tên Beth. Mình 11 tuổi và đến từ Boston, Hoa Kỳ. Mình có hai anh trai và một em gái và chúng mình là học sinh tại trường trung học Cranville ở Boston.

Mình yêu âm nhạc và thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Đội bóng yêu thích của mình là Boston Celtics. Mình thích nấu ăn. Sở thích của bạn là gì?

Vui lòng gửi email hoặc nhắn tin cho mình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha nhé.

Mình nói một chút tiếng Ý, nhưng không giỏi lắm.

Tạm biệt!

Beth

Exercise 5

Complete the sentences with and, or and but (Hoàn thành các câu với and, or và but)

1. Is her name Beth. ...... Bess?

2. I speak English..................... Japanese.

3. I've got a laptop,…………I haven't got any speakers.

4. Are you from the UK……….....the USA?

Trả lời

1. or

=> Is her name Beth or Bess?

(Cô ấy tên Beth hay Bess?)

2. and

=> I speak English and Japanese.

(Tôi nói tiếng Anh và tiếng Nhật.)

3. but

=> I've got a laptop, but I haven't got any speakers.

(Tôi có máy tính cá nhân, nhưng tôi không có loa.)

4. Or

=> Are you from the UK or the USA?

(Bạn đến từ Anh hay Mỹ.)

Exercise 6

Write an email for the International friends website. Write about you and your family, your interests and the languages you speak. Use the Key Phrases and the model text.

(Viết email cho trang web International friends. Viết về bạn và gia đình, sở thích, ngôn ngữ bạn nói. Sử dụng từ gợi ý và ví dụ.)

KEY PHRASES

Writing about yourself

I'm a student at ...

I'm into ..., especially…

Email or message me in ...

I speak / study...

Bye for now!

Gợi ý viết bài

1.

Hi, my name is Thao Tam. I'm eleven years old and I'm from Hanoi in Viet Nam. I've got a brother and we're students at TH school in Hanoi.

I'm into movies and books, especially comics. My favorite comics is Doraemon. I'm interested in dancing. What are your hobbies and interests?

Email or message me in English, please. I speak a lite Chinese, but I’m not good at it.

Bye for now!

Thao Tam

Dịch

Xin chào, tớ  tên là Thảo Tâm. Tớ 11 tuổi và đến từ Hà Nội, Việt Nam. Tớ có một người anh trai và chúng tôi là học sinh trường TH ở Hà Nội.

Tớ thích phim và sách, đặc biệt là truyện tranh. Truyện tranh yêu thích của tớ là Doraemon. Tớ thích khiêu vũ. sở thích của bạn là gì?

Cậu gửi email hoặc nhắn tin cho tớ bằng tiếng Anh. Tớ nói một ít tiếng Trung, nhưng tớ không giỏi.

Tạm biệt!

Thảo Tâm

2.

Hi. My name's Nhung. I'm eleven years old and I'm from Hanoi in Vietnam. I've got a younger sister. She is a student at Quang Trung primary school and I’m a student at Dong Da secondary school.

I'm into reading and art. I like reading all kinds of books for children, specially comics. What are your hobbies and interests?

Email or message me in Vietnamese, please.

I can speak and write in English. I’m quite good at this.

Bye for now!

Nhung

Dịch

Chào. Mình tên Nhung. Mình 11 tuổi và đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình có một em gái. Em mình là học sinh trường tiểu học Quang Trung còn mình là học sinh trường THCS Đống Đa.

Mình thích đọc sách và hội họa. Mình thích đọc tất cả các loại sách cho trẻ em, đặc biệt là truyện tranh. Sở thích của bạn là gì?

Vui lòng gửi email hoặc nhắn tin cho mình bằng tiếng Việt.

Mình có thể nói và viết bằng tiếng Anh. Mình khá giỏi tiếng Anh.

Tạm biệt!

Nhung

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Starter unit Language focus 4 sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM