Speaking Unit 4 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 14/11/2022 - Tác giả:

Speaking Unit 4 lớp 7 Friends plus : Expressing interest với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 50 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 4 In the picture phần Speaking : Expressing interest trang 50 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Speaking Unit 4 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 50 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 50 Tiếng Anh 7 Friends plus

Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What happened in Julie's photo? Where was Julie when she took the photo?

(Hoàn thành cuộc đối thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Điều gì đã xảy ra trong bức ảnh của Julie? Julie ở đâu khi cô ấy chụp bức ảnh?)


Câu 1 trang 50 Tiếng Anh 7 Friends plus

do you think         fell off         was cycling

was sitting         were you

Trả lời:

1. do you think

2. were you

3. was sititng

4. fell off

5. was cycling

- What happened in Julie's photo? (Điều gì đã xảy ra trong bức ảnh của Julie?)

In Julie’s photo, a cyclist fell off while he was cycling past her. (Trong bức ảnh của Julie, một người đi xe đạp bị ngã khi đang đạp xe ngang qua cô ấy.)

- Where was Julie when she took the photo? (Julie ở đâu khi cô ấy chụp bức ảnh?)

When Julie took the photo, she was sitting on a wall by the road to watch a cycling race near Bristol.

(Khi Julie chụp bức ảnh, cô ấy đang ngồi trên bức tường bên đường để xem một cuộc đua xe đạp gần Bristol.)

Dịch nghĩa:

Amelia: Này Julie, đây là những bức ảnh thật đẹp. Bạn đã chụp chúng à?

Julie: Vâng. Điện thoại mới của tôi chụp ảnh rất đẹp. Bạn nghĩ gì về tấm ảnh này?

Amelia: Tôi thích nó. Tấm đó thực sự đẹp.

Julie: Vâng, tôi hài lòng với nó. Tôi rất may mắn.

Amelia: Nhưng anh chàng tội nghiệp đã không may mắn! Bạn đã ở đâu khi bạn chụp nó?

Julie: Tôi đang ngồi trên một bức tường bên đường. Anh ấy bị ngã khi đang đạp xe ngang qua tôi.

Amelia: Chà, đó là một bức ảnh tuyệt vời. Nó có gần đây không?

Julie: Không, đó là một cuộc đua xe đạp gần Bristol. Tôi đã đi với anh trai của tôi.

Amelia: Thật không? Anh ấy có tham gia cuộc đua không?

Julie: Bạn đang đùa! Anh ấy thậm chí không đi xe đạp.

Amelia

: Chà, đó là một bức ảnh tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng!

Julie: Bạn thực sự tử tế. Cảm ơn.

Câu 2 trang 50 Tiếng Anh 7 Friends plus

Look at the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Amelia or Julie. Watch or listen again and check

(Nhìn vào các Cụm từ chính. Che đoạn hội thoại và cố gắng nhớ xem ai là người nói các cụm từ, Amelia hay Julie. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra)

Trả lời:

AmeliaJulie

That one’s brilliant.

It’s an amazing photo.

I’m impressed!

Really?

You’re kidding!

That’s really kind of you.

Câu 3 trang 50 Tiếng Anh 7 Friends plus

Work in pairs. Practise the dialogue (Làm việc theo cặp. Thực hành đối thoại)

Trả lời:

Học sinh tự thực hiện theo cặp.

Câu 4 trang 50 Tiếng Anh 7 Friends plus

Imagine that you took this photo. Think about your answers to these questions. (Hãy tưởng tượng rằng bạn đã chụp bức ảnh này. Suy nghĩ về câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này.)

Câu 4 trang 50 Tiếng Anh 7 Friends plus

1. Where were you? (Bạn đã ở đâu?)

2. Why were you there? (Tại sao bạn ở đó?)

3. What were the people doing? (Mọi người đang làm gì vậy?)

Trả lời:

1. I was standing near the students (Tôi đang đứng gần các bạn học sinh)

2. I was there because my school was celebrating its 5th anniversary. (Tôi ở đó vì trường tôi đang kỷ niệm 5 năm thành lập.)

3. They are dancing. (Mọi người đang múa)

Câu 5 trang 50 Tiếng Anh 7 Friends plus: USE IT!

Work in pairs. Prepare a new dialogue. Use the key phrases and your ideas from exercise 4. Then practise your dialogue.

(Làm việc theo cặp. Chuẩn bị một hội thoại mới. Sử dụng các cụm từ khóa và ý tưởng của em từ bài tập 4. Sau đó thực hành hội thoại)

Gợi ý trả lời:

Thanh: Hey, these are good photos, Tuan. Did you take them?

Tuan: Yes, I have a mechanical camera and I love taking pictures very much. What do you think of this one?

Thanh: I think it very interesting. There were a lot of students in special clothes. What were they doing?

Tuan: This is an activity of my school. My classmates are preparing to join in "catching fish" game.

Thanh: Where were you standing? Did you take part in the game?

Tuan: No, I didn't. I was assigned by the teacher to take pictures of my class when participating in the activity.

Thanh: The students looked very determined. Did your team win?

Tuan: Oh, no. We only got second place, but that day, my friends tried their best. We are satisfied with this result.

Thanh: That right. What matters is that you did your best. This photo holded an interesting memory. I am very impressed with it.

Tuan: Thanks, Thanh.

Dịch nghĩa:

Thành: Này Tuấn, đây là những bức ảnh đẹp. Bạn đã chụp chúng sao?

Tuấn: Vâng, tôi có một chiếc máy ảnh cơ học và tôi rất thích chụp ảnh. Bạn nghĩ gì về tấm này?

Thành: Tôi nghĩ rằng nó rất thú vị. Có rất nhiều học sinh trong trang phục đặc biệt. Họ vừa làm gì thế?

Tuấn: Đây là một hoạt động của trường tôi. Các bạn trong lớp chuẩn bị tham gia trò chơi “bắt cá”.

Thành: Bạn đã đứng ở đâu vậy? Bạn đã tham gia trò chơi sao?

Tuấn: Không, tôi không chơi. Tôi được cô giáo giao nhiệm vụ chụp ảnh lớp mình khi tham gia hoạt động.

Thành: Các bạn học sinh trông rất quyết tâm. Đội của bạn có thắng không?

Tuấn: Ồ không. Chúng tôi chỉ có được vị trí thứ hai, nhưng ngày hôm đó, các bạn của tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi hài lòng với kết quả này.

Thành: Đúng vậy. Điều quan trọng là các bạn đã làm hết sức mình. Bức ảnh này đã lưu giữ một kỷ niệm thú vị. Tôi vô cùng ấn tượng với nó.

Tuấn: Cảm ơn Thành.

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Speaking Unit 4 In the picture của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM