Sống chết mặc bay

Sống chết mặc bay
Năm sáng tác:1918
Tác giả:Phạm Duy Tốn
Hoàn cảnh sáng tác:
In trong tạp chí Nam Phong, số 18 tháng 12/1918, viết bằng chữ quốc ngữ. Đây là tác phẩm được xem là thành công nhất của Phạm Duy Tốn. “Sống chết mặc bay” đã lên án gay gắt tên quan phủ “lòng lang dạ thú” và bày tỏ niềm thương cảm trước cảnh “nghìn sầu muôn thảm” của nhân dân do thiên tai và cũng do thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền.