Soạn thực hành tiếng Việt trang 74 [ Soạn văn 6 Kết nối ]

Xuất bản: 22/06/2021 - Cập nhật: 12/07/2021 - Tác giả:

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 Kết nối tri thức SGK Ngữ văn 6 tập 1, hướng dẫn trả lời các câu hỏi thực hành ngắn gọn.

Soạn văn 6 Kết nối / Soạn thực hành tiếng Việt trang 74 ( Ngữ văn 6 tập 1 - Kết nối chi thức với cuộc sống)

Soạn thực hành tiếng Việt trang 74 Kết nối tri thức

Đọc tài liệu tổng hợp kiến thức và gợi ý trả lời các câu hỏi soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống cho các em học sinh tham khảo.

Soạn Thực hành tiếng Việt trang 74 Kết nối tri thức Ngữ văn 6 tập 1

Trước khi bắt tay vào thực hành với các cụm động từ và cụm tính từ, các em sẽ xem nội dung về cách nhận biết chúng dưới đây.

Nhận biết cụm động từ

Ở dạng đầy đủ, cụm động từ gồm ba phần: phần trung tâm ở giữa, phần phụ trước và phần phụ sau. Trung tâm của cụm đồng từ là động từ. Các từ trước động từ trung tâm thường bổ sung cho động từ những ý nghĩa như: thời gian, khẳng định, phủ định, tiếp diễn... Các từ đứng sau động từ trung tâm thường bổ sung cho động từ những ý nghĩa như: đối tượng, địa điểm, thời gian,...

Tìm hiểu câu "Nó không mặc áo rét". Trong câu này, "không mặc áo rét" là một cụm động từ có "mặc" là động từ trung tâm. Từ "không" trước động từ "mặc" có ý nghĩa phủ định. Từ "áo rét" ở sau động từ "mặc" chỉ đối tượng của hành động.

Nhận biết cụm tính từ

Ở dạng đầy đủ, cụm tish từ gồm ba phần: phần trung tâm ở giữa, phần phụ trước và phần phụ sau. Trung tâm của cụm tính từ là tính từ. Các từ trước tính từ trung tâm thường bổ sung cho tính từ những ý nghĩa như: mức độ, thời gian, sự tiếp diễn,... Các từ đứng sau tính từ trung tâm thường bổ sung cho tính từ những ý nghĩa như: phạm vi, mức độ,...

Tìm hiểu câu "Trời vẫn rét quá.". Trong câu này, "vẫn rét quá" là một cụm tính từ có từ "rét" là tính từ trung tâm. Từ "vẫn" trước tính từ "rét" đang tiếp diễn. Từ "quá" sau tính từ "rét" chỉ mức độ của "rét".

Thực hành tiếng Việt - cụm động từ và cụm tính từ

Câu 1 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm một cụm động từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Từ động từ trung tâm của cụm từ đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác.

Trả lời 

Tìm một cụm động từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa: Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già.

Trong câu này, "không thấy mẹ đâu cả" là một cụm động từ, có "thấy" là động từ trung tâm. Từ "không" trước động từ "thấy" có ý nghĩa phủ định. Từ "mẹ đâu cả" ở đằng sau chỉ đối tượng của hành động.

Từ động từ trung tâm "thấy" của cụm từ đó, tạo ra ba cụm động từ khác:

Thoáng thấy có bóng người đi qua, tôi vội vàng chạy ra cổng ngóng xem mẹ đi chợ đã về hay chưa.

Về nhà, tôi không thấy ai cả, trong lòng lo lắng. Tôi gọi ngay cho mẹ hỏi xem tình hình bố tôi thế nào rồi.

Bạn sẽ không thể thấy những con khủng long như thế ngoài đời.

Câu 2 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm cụm động từ trong những câu sau. Xác định động từ trung tâm và những ý nghĩa mà động từ đó được bổ sung.

a. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.

b. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

c. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.

Trả lời 

a. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.

Cụm động từ: thấy đất khô trắng. Động từ trung tâm là từ "Thấy".

=> Ý nghĩa của động từ được bổ sung: nhấn mạnh sự nhận biết, nhận thấy, quan sát được của Sơn.

b. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

Cụm động từ: Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm. Động từ trung tâm là từ "Lật".

=> Ý nghĩa của động từ được bổ sung: nhấn mạnh sự thay đổi, xoay chuyển cái vỉ buồm ntheo hướng khác.

c. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.

Cụm động từ: hăm hở chạy về nhà lấy áo. Động từ trung tâm là từ "chạy".

Ý nghĩa của động từ được bổ sung: nhấn mạnh sự phấn khích, lòng nhiệt tình của chị Lan.

Câu 3 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ, chẳng hạn: Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan. Hãy tìm thêm trong văn bản này hai câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ và cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó.

Trả lời

Hai câu trong văn bản Gió lạnh đầu mùa có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ:

- Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già.

=> Tác dụng của cách diễn dạt này: Nhấn mạnh sự sốt sắng của Sơn.

- Chúng nó thấy chị em Sơn, đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập.

=> Tác dụng của cách diễn dạt này: Nhấn mạnh hành động dè dặt, sợ sệt, dè chừng của đám trẻ con với hai chị em Sơn.

Câu 4 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm một cụm tính từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Với tính từ trung tâm của cụm từ đó, hãy tạo ra cụm tính từ khác.

Trả lời

Một cụm tính từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa: Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?

Cụm tính từ khác:  Tuy tôi và nó đã nhiều năm không gặp, nhưng tôi vẫn quý nó rất nhiều

Câu 5 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm cụm tính từ trong những câu sau. Xác định tính từ trung tâm và những ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung.

a. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.

b. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.

Trả lời 

Xác định cụm tính từ và tính từ trung tâm và những ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung:

a. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.

+ Cụm tính từ: chân trời trong hơn mọi hôm

+ Tính từ trung tâm: trong

=> Ý nghĩa mà tính từ được bổ sung: Nhấn mạnh sự trong veo, trong suốt, có thể nhìn thấy rõ được của bầu trời.

b. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.

+ Cụm tính từ: mẹ cái Hiên rất nghèo.

+ Tính từ trung tâm: Nghèo.

=> Ý nghĩa mà tính từ được bổ sung: Nhấn mạnh sự khó khăn, thiếu thốn của mẹ em Hiên.

Câu 6 trang 75 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Các câu sau có vị ngữ là một tính từ. Hãy mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ:

a. Gió rét

b. Tòa nhà cao

c. Cô ấy đẹp.

Trả lời

Mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ trong các câu:

a. Ngoài cửa sổ, gió vẫn rét quá, chúng ta không thể ra ngoài được vào lúc này.

b. Trải qua bao nhiêu năm, tòa nhà vẫn cao lênh khênh như thế, vút tầm mắt người qua đường.

c. Càng ngày cô ấy càng đẹp lên nhiều hơn.

-/-

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 Kết nối tri thức Ngữ văn 6 tập 1, hi vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt môn Ngữ văn 6.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM