Soạn Thực hành Tiếng Việt bài 5 Ngữ Văn 6 tập 1 (Cánh Diều)

Xuất bản: 29/06/2021 - Cập nhật: 14/07/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Thực hành Tiếng Việt bài 5 trang 96 Ngữ Văn 6 tập 1 (Cánh Diều) chi tiết, cụ thể giúp các em chuẩn bị tốt bài trước khi lên lớp.

Chủ đề: Soạn văn 6 Cánh Diều

Soạn Thực hành Tiếng Việt bài 5 Cánh Diều Ngữ Văn 6 tập 1

Hướng dẫn soạn văn 6 Thực hành Tiếng Việt bài 5 trang 96 Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều. Đọc tài liệu tổng hợp kiến thức và gợi ý trả lời các câu hỏi để các em học sinh tham khảo.

Câu 1 trang 96 Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều - Thực hành Tiếng Việt bài 5

Câu hỏi: Tìm những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong các văn bản Hồ Chí Minh và ” Tuyên ngôn Độc lập” hoặc Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra tác dụng của kiểu câu đó đối với việc trình bày các sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản.

Gợi ý:

- Văn bản Hồ Chí Minh và ” Tuyên ngôn Độc lập”

  • Ngày 4-5-1945. HCM rời Pác Bó về Tân Trào
  • Ngày 22-8-1945, Bác rời Tân Trào về Hà Nội
  • Ngày 28 và ngày 29-8, ban ngày, Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, trụ sở của Chính phủ lâm thời
  • …..

⇒ Tác dụng của việc mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian nhằm xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu

Câu 2 trang 96 Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều - Thực hành Tiếng Việt bài 5

Câu hỏi: Xác định vị ngữ trong các câu dưới đây. Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ nào là cụm từ?

a) Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. (Thánh Gióng)

b) Giặc tan vỡ. (Thánh Gióng)

c) Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập ”. (Bùi Đình Phong)

d) Người đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét đuyệt. (Theo Bùi Đình Phong)

Gợi ý trả lời:

a) mặc áo giáp, cẩm roi, nhảy lên mình ngựa

b) tan vỡ.

c) soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập

d) các thành viên Chính phủ xét duyệt

Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ câu a) là cụm từ

Câu 3 trang 96 Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều - Thực hành Tiếng Việt bài 5

Câu hỏi: Tìm vị ngữ là cụm động từ, cụm tính từ trong những câu dưới đây. Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm từ đó.

a) Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo đài kín xuống tận chấm đuôi. (Tô Hoài)

b) Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. (Tô Hoài)

c) Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo ” Tuyên ngôn Độc lập” ( Theo Bài Đình Phong)

d) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ” tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 ( Theo Bùi Đình Phong)

Gợi ý trả lời:

Vị ngữ
PhầnLoại từPhần trướcPhần trung tâmPhần sau
a)Cụm tính từngắnhủn hoẳnbây giờ thành cái áo đài kín xuống tận chấm đuôi
b)Cụm tính từrấtbuồn rầu
c)Cụm động từbổ sungmột số điểm ào bản thảo ” Tuyên ngôn Độc lập”
d)Cụm động từđọc“Tuyên ngôn Độc” lập tại Quảng Trường Ba Đình ngày 2-9-1945

Câu 4 trang 97 Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều - Thực hành Tiếng Việt bài 5

Câu hỏi: Viết đoạn văn ( Khoảng 4-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học ( trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ làm cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.

Gợi ý trả lời:

Chi tiết Gióng lớn lên một cách thần kì là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước của ông cha ta. Lên ba không biết nói cười, ấy thế mà khi nghe tin đất nước lâm nguy, Gióng đã đứng lên đáp lại lời kêu gọi của non sông. Gióng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không no, áo mới may mặc đã chật. Nhà mẹ lại rất nghèo không đủ nuôi Gióng. Cả làng thương Gióng, bà con đem cơm gạo, lụa vải đến để nuôi Gióng. Tình tiết ấy nói lên rằng, khi Tổ quốc lâm nguy, nhân dân ta đã biết đoàn kết một lòng, đem nhân tài, vật lực ra đánh giặc cứu nước.

Loại từPhần trướcPhần trung tâmPhần sau
cụm tính từrấtnghèokhông đủ nuôi Gióng
cụm động từlớnNhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không no, áo mới may mặc đã chật.

~/~

Hi vọng với phần hướng dẫn chi tiết soạn bài Thực hành Tiếng Việt bài 5 trang 96 Ngữ Văn 6 tập 1 (Cánh Diều) trên đây sẽ giúp các em nắm bài học tốt hơn. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM