Soạn sử 9 bài 9

Tài liệu hướng dẫn soạn sử 9 bài 9Nhật Bản của ĐọcTàiLiệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và bộ câu hỏi trắc nghiệm cùng loạt bài hướng dẫn giải bài tập trong các trang từ 4 đến trang 8 sách giáo khoa.

Qua các nội dung soạn sử lịch 9 bài 9 dưới đây các bạn sẽ nắm vững được các kiến thức quan trọng của bài học này.

Bài 9 sử 9: Nhật Bản

Từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một siêu cường kinh tế, đứng thứ hai trên thế giới. Từ sự phát triển "thần kỳ" ấy của đất nước "Mặt Trời mọc" các quốc gia đang phát triển có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của mình.

Nội dung

Kiến thức sử 9 bài 9

Những kiến thức quan trọng bạn cần nằm vững của bài này:

I. Tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh

- Bối cảnh lịch sử:

+ Nhật Bản là nước bại trận, bị quân đội nước ngoài chiếm đóng.

+ Mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

+ Thất nghiệp trầm trọng, thiếu lương thực, thực phẩm, lạm phát kéo dài...

- Thực hiện các cải cách dân chủ: ban hành Hiến pháp mới (1946), thực hiện cải cách ruộng đất (1946-1949), xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị các tội phạm Chiến tranh, giải giáp các lực lượng vũ trang, giải thể các công ty độc quyền, ban hành các quyền tự do dân chủ...

- Ý nghĩa: là nhân tố giúp Nhật Bản phát triển.

➜ Ôn tậpHãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng. (Trang 37 SGK)

II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau Chiến tranh

- Sự phát triển của nền kinh tế:

+ Từ những năm 50 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh, vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản. Tổng sản phẩm quốc dân Nhật đạt 183 tỉ USD (1968), trong những năm 1950-1960, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm là 15%,..

+ Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

- Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế:

+ Truyền thống văn hoá, giáo dục của người Nhật, tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

+ Tổ chức quản lý có hiệu quả.

+ Vai trò của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển...

+ Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù...

 - Khó khăn của nền kinh tế:
 
+ Nghèo tài nguyên; sự cạnh tranh, chèn ép của Mỹ và các nước khác.

+ Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật lâm vào suy thoái kéo dài.

➜ Ôn tậpCâu hỏi trang 39 SGK Lịch sử 9  (Những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.) 

Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau Chiến tranh
 

III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh

- Đối nội:

+ Từ 1955 đến 1993, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) liên tục cầm quyền.

+ Từ 1993, Đảng Dân chủ Tự do phải nhường chỗ hoặc liên minh với các lực lượng đối lập.

- Đối ngoại:

+ Sau Chiến tranh, Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào Mĩ, là căn cứ quân sự chiến lược của Mĩ.

+ Nhật Bản thi hành chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị. Mở rộng ảnh hưởng của mình trên thế giới, đặc biệt là vùng Đông Nam Á

➜ Ôn tập: Câu hỏi trang 40 SGK sử 9 (những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945.)

Câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài

Câu 2. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ☐ ở đầu những câu sau.

1.☐ Nền kinh tế Nhật phát triển mạnh mẽ bắt đầu từ giữa năm 1950.

2.☐ Từ những năm 60 của thế kỉ XX, Nhật đã có những bước phát triển thần kì.

3.☐ Hiện nay Nhật vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản.

4.☐ Nguyên nhân cơ bản khiến Nhật phát triển nhanh chóng là do biết tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

5.☐ Yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo ra các bước phát triển kì diệu của Nhật là yếu tố con người

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 9 có đáp án.

Giải bài tập SGK

Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 9

Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 2 trang 40 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX..

Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 9

Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 1 trang 40 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nêu ra ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai...

Câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 9

Câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 39 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX