Soạn sử 9 bài 11

Tài liệu hướng dẫn soạn sử 9 bài 11Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai của ĐọcTàiLiệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và bộ câu hỏi trắc nghiệm cùng loạt bài hướng dẫn giải bài tập trong các trang từ 45 đến trang 47 sách giáo khoa.

Qua các nội dung soạn lịch sử 9 bài 11 dưới đây sẽ giúp các bạn sẽ nắm vững được các kiến thức quan trọng của bài học này.

Bài 11 sử 9: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập : “Trật tự hại cục I-an-ta" do hai Siêu Cường Mỹ Liên Xô đáng đầu mỗi cực. Sự phân chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đã trở thành đặc trưng lớn nhất, chi phối tình hình chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nội dung

Kiến thức sử 9 bài 11

Những kiến thức quan trọng bạn cần nằm vững của bài này:

I. Sự hình thành trật tự thế giới mới

- Từ ngày 4 đến 11/2/1945, nguyên thủ các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh là Xta-lin, Ru-dơ-ven, Sớc-xin gặp nhau ở I-an-ta (Liên Xô).

- Hội nghị đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng của hai cường quốc Liên Xô và Mĩ:

+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông Đức và Đông Âu; Vùng Tây Đức, Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ, Anh.

+ Ở châu Á: Mĩ, Anh chấp nhận những điều kiện để đáp ứng việc Liên Xô tham gia chiến tranh chống Nhật: duy trì nguyên trạng Mông Cổ, trả cho Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin, trao trả cho Trung Quốc những đất đai bị Nhật chiếm đóng trước đây, thành lập Chính phủ liên hiệp dân tộc bao gồm Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Triều Tiên được công nhận là một quốc gia độc lập nhưng tạm thời bị chia cắt,...

- Những thoả thuận này đã trở thành khuôn khổ một trật tự thế giới mới là Trật tự hai cực 1-an-ta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

Xta-lin, Ru-dơ-ven, Sớc-xin
 

II. Sự thành lập Liên hợp quốc

- Hội nghị I-an-ta còn thông qua một quyết định quan trọng khác là thành lập một tổ chức quốc tế mới, gọi là Liên hợp quốc.

- Hội nghị đại biểu của 50 nước đã họp ở Xan-phơ-ran Xít-cô đã thông qua Hiến chương Liên hợp quốc, và thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

- Nhiệm vụ của Liên hợp quốc: duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc, thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội.

- Việt Nam tham gia Liên hợp quốc vào tháng 9/1977. 

III. Chiến tranh lạnh

- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN.

- Biểu hiện: Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự; thành lập các khối quân sự; tiến hành Chiến tranh đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc...

- Hậu quả: Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí đứng trước nguy cơ bùng nổ Chiến tranh thế giới mới.

 IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh

- Tháng 12/1989, Tổng thống Mĩ - Bu-sơ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc-ba-chốp tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”.

- Tình hình thế giới chuyển biến theo các xu hướng:

+ Xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế.

+ Sự tan rã của trật tự thế giới hai cực, tiến tới xác lập trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.

+ Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trung tâm.

+ Tuy hoà bình được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.

- Xu thế chung của thế giới ngày nay: hoà bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Thuật ngữ và khái niệm bài 11 sử 9

- Trật tự hai cực I-an-ta là gì?

Trật tự hai cực I-an-ta là trật tự thế giới mới được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai với sự thoả thuận tại Hội nghị I-an-ta. Thế giới được phân chia thành hai cực đối lập nhau do hai siêu cường Xô - Mĩ đứng đầu.

- Chiến tranh lạnh là gì?

Chiến tranh lạnh là thuật ngữ do Ba-rút - nhà nghiên cứu nguyên tử lực của Mĩ đặt ra, xuất hiện lần đầu trên báo chí Mĩ ngày 16/7/1947. Chiến tranh lạnh là cuộc chiến không tiếng súng nhưng luôn gây ra tình trạng căng thẳng, là chính sách thù địch của Mỹ và các nước đế quốc trong các quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1991.

Câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 11

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Các nguyên thủ quốc gia tham gia hội nghị I-an-ta là:

A. Hít-le – Sớc-sin - Ru-dơ-ven 

B. Sớc-sin - Xta-lin - Tơ-ru-man

C. Xta-lin - Sớc-sin - Ru-dơ-ven

D. Tơ-ru-man - Hít-le - Xta-lin

2. Hội nghị T-an-ta diễn ra tại:

A. Mĩ

B. Liên Xô

C. Anh
 
D. Pháp

3. Nội dung chính của Hội nghị I-an-ta là:

A. bàn về phân chia nước Đức sau Chiến tranh.

B. bàn kế hoạch tiêu diệt phát xít Nhật.

C. thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc là Liên Xô và Mĩ.

D. phân chia khu vực ảnh hưởng Anh, Mỹ, Liên Xô sau Chiến tranh.

4. Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là:

A. duy trì hòa bình và an ninh giữa các nước trên thế giới

B. duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển mối quan hệ hợp tác mọi mặt giữa các nước trên thế giới, thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá.

C. thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa. 

D. chống khủng bố.

➜ Xem đầy đủ bộ đề trắc nghiệm sử 9 bài 11 có đáp án chi tiết

Giải bài tập SGK

Bài 2 trang 47 SGK Lịch sử 9

Bài 2 trang 47 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 2 trang 47 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra nhiệm vụ quan trọng nhất của nhân dân ta hiện nay là gì?

Bài 1 trang 47 SGK Lịch sử 9

Bài 1 trang 47 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 1 trang 47 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra cho các em những xu thế phát triển của thế giới ngày nay...