Soạn sử 7 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn làm bài Soạn sử 7 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVIChương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIXChương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIXChương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIChương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI