Soạn Sử 7 Bài 4 Cánh Diều: Phong trào Cải cách tôn giáo

Xuất bản: 05/09/2022 - Tác giả:

Soạn Sử 7 Bài 4 Cánh Diều gợi ý trả lời đầy đủ câu hỏi trang 14,15 bài học Phong trào Cải cách tôn giáo giúp học sinh chuẩn bị tốt Lịch sử 7 bài 4 tại nhà

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Sử 7 Cánh Diều Bài 4: Phong trào Cải cách tôn giáo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Sử 7 Bài 4 Cánh Diều

1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo

Câu hỏi Soạn Sử 7 bài 4 Cánh Diều trang 14

Đọc thông tin sơ đồ 4, hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào cải cách tôn giáo.

Soạn Sử 7 Bài 4 Cánh Diều: Phong trào Cải cách tôn giáo câu 1

Trả lời

- Nguyên nhân bùng nổ phong trào cải cách tôn giáo.

+ Thời kì trung đại, Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.

+ Đến cuối thời trung đại, Giáo hội Thiên chúa giáo ngày càng có xu hướng cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học.

+ Sự tồn tại của Giáo hội Thiên Chúa giáo đã cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên.

⇒ Giai cấp tư sản đang lên đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

2. Nội dung cơ bản và tác động của các cuộc Cải cách tôn giáo

Câu hỏi Soạn Sử 7 bài 4 Cánh Diều trang 15

Đọc thông tin và quan sát các hình 4.1, 4.2 hãy nêu nội dung và tác động của Cuộc cải cách tôn giáo.

Soạn Sử 7 Bài 4 Cánh Diều: Phong trào Cải cách tôn giáo câu 2

Trả lời

* Nội dung của cuộc Cải cách tôn giáo:

- Kịch liệt phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng, phủ nhận sự thống trị của Giáo hội.

- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

- Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.

- Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

* Tác động của cuộc Cải cách tôn giáo:

- Góp phần giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học.

- Khiến Thiên Chúa giáo bị phân chia thành 2 phái là: cựu giáo (Thiên Chúa giáo cũ) và Tân giáo (tôn giáo cải cách).

- Làm bùng lên cuộc đấu tranh của nông dân Đức.

Luyện tập và vận dụng

Câu hỏi Luyện tập Soạn Sử 7 bài 4 Cánh Diều trang 15

Lập bảng thống kê thể hiện nguyên nhân, nội dung và tác động của cuộc cải cách tôn giáo.

Nguyên nhânNội dungTác động
???

Trả lời

Nguyên nhânNội dungTác động

+ Giáo hội Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.

+ Hệ tư tưởng của Giáo hội đã cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học và cản trở giai cấp tư sản đang lên.

⇒ Giai cấp tư sản đang lên đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

- Dùng biện pháp ôn hòa để tiến hành cải cách, bãi bỏ các lễ nghi phiền toái.

- Phê phán chính sách bóc lột nông dân của Tòa thánh (Mác-tin Lu-thơ)

- Bác bỏ thẩm quyền của Giáo hoàng ( Giăng Can-vanh)

- Lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời và tấn công vào trật tự phong kiến.

- Khởi nguồn từ nước Đức, sau đó cuộc Cải cách tôn giáo lan rộng khắp các nước Tây Âu.

- Khiến Thiên Chúa giáo bị phân chia thành 2 phái là: cựu giáo và Tân giáo.

- Làm bùng lên cuộc đấu tranh của nông dân Đức.

Câu hỏi Vận dụng Soạn Sử 7 bài 4 Cánh Diều trang 15

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Mác-tin Lu-thơ, Giăng Can-vanh để giới thiệu với thầy cô và bạn cùng lớp.

Trả lời

Soạn Sử 7 Bài 4 Cánh Diều: Phong trào Cải cách tôn giáo vận dụng

- Martin Luther (1483-1546) là nhà thần học người Đức, tu sĩ Dòng Augustinoo, và là nhà cải cách tôn giáo

- Năm 1517, Martin Luther đã đến gần cánh cửa nhà thở Castle ở Wittenberg, Đức và đóng vào đó một mảnh giấu chứa 95 ý kiến mang tính cách mạng vốn sẽ là khởi nguồn của phong trào Kháng cách.

- Lên án sự quá đà và tham những của Giáo hội Công giáo La Mã, đặc biệt là việc Giáo hoàng đòi trả tiền mua "giấy xá tội".

- Tư tưởng của Martin Luther ảnh hưởng sâu đậm đến nền thần học của các giáo hội thuộc cộng đồng Kháng cách cũng như các truyền thống Cơ Đốc giáo khác

Chúc các em học tốt môn Lịch sử 7 với tài liệu Soạn sử 7 Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp trên đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM