Soạn sử 10 Cánh diều bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu...

Xuất bản: 05/09/2022 - Tác giả:

Soạn sử 10 Cánh diều bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại với hướng dẫn giải bài tập lịch sử 10 cánh diều trang 77.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn sử 10 Cánh diều bài 11. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn sử 10 Cánh diều bài 11

Tài liệu giải bài tập lịch sử 10 bài 11 Cánh diều chi tiết:

1. Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á

Trả lời câu hỏi trang 78: soạn sử 10 Cánh diều bài 11:

1.1. Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.2, hãy trình bày sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Trả lời:

Sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X:

- Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, trên nền tảng của văn hóa bản địa với kĩ nghệ sắt khá phát triển và những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á hình thành một số quốc gia như Chăm-pa, Phù Nam,....trong đó lớn mạnh nhất là Phù Nam.

- Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, sau khi Phù Nam suy yếu, khu vực Đông Nam Á hình thành thêm một số quốc gia mới, bên cạnh đó là một số quốc gia nhỏ trước đây bị thôn tính hoặc hợp nhất lại với nhau thành những nước lớn hơn, tiêu biểu là Ăng-co, Sri Vi-giay-a.

- Sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước là thành tựu văn minh nổi bật nhất trong giai đoạn này.

1.2. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.3, hãy trình bày sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Trả lời:

Sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ thế kỉ X đến thế kỉ XV:

  • Đây là giai đoạn hình thành những quốc gia thống nhất và lớn mạnh ở Đông Nam Á: Đại Việt, Ăng-co, Chăm-pa,...
  • Sự hoàn thiện của các nhà nước quân chủ với nền kinh tế phát triển thịnh đạt và xã hội ổn định đã đưa văn minh Đông Nam Á bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ.
  • Trong giai đoạn này, văn minh Đông Nam Á đã định hình bản săc với những thành tựu đặc sắc và sáng tạo trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc.
  • Sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo đã tạo nên những sắc thái mới cho văn minh Đông Nam Á.

Trả lời câu hỏi trang 79: soạn sử 10 Cánh diều bài 11:

1.3. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.4, hãy cho biết trong giai đoạn thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, văn minh Đông Nam Á đã tiếp nhận những yếu tố mới nào từ phương Tây?

Trả lời:

Trong giai đoạn thế kỉ XVI – XIX, văn minh Đông Nam Á đã tiếp nhận những yếu tố mới nào từ phương Tây là: tôn giáo (Thiên chúa giáo); ngôn ngữ; các hình thức văn hóa vật chất; tư tưởng nhân văn…

2. Một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á từ thời kì cổ - trung đại

2.1. Tín ngưỡng, tôn giáo

Trả lời câu hỏi trang 80: soạn sử 10 Cánh diều bài 11

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.5, 11.6, hãy:

- Nêu các hình thức tín ngưỡng dân gian ở Đông Nam Á

- Kể tên những tôn giáo phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á. Vì sao các tôn giáo này lại được đông đảo cư dân Đông Nam Á đón nhận?

Trả lời:

- Các hình thức tín ngưỡng dân gian ở Đông Nam Á:

+ Tín những thờ cúng tổ tiên

+ Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên (thờ các vị thần tự nhiên, thờ động vật…)

+ Tín ngưỡng phồn thực

- Kể tên những tôn giáo phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á: Phật giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo và Thiên chúa giáo.

- Những tôn giáo này có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của cư dân Đông Nam Á, tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng có sự khác biệt giữa các quốc gia. Ví dụ: Phật giáo tiểu thừa là quốc giáo ở Thái Lan; Hồi giáo là quốc giáo ở In-đô-nê-xi-a…

2.2. Văn tự và văn học

Trả lời câu hỏi trang 81: soạn sử 10 Cánh diều bài 11

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.7, hãy nêu những thành tựu về văn tự và văn học Đông Nam Á.

Trả lời:

- Thành tựu về văn tự:

+ Tiếp thu hệ thống chữ viết của Ấn Độ, cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng, như chữ viết của người Chăm, người Khơ-me, người Thái, người Môn, người Mã Lai,...

+ Riêng người Việt tiếp thu một phần hệ thống chữ Hán của Trung Quốc và sáng tạo ra chữ Nôm.

- Thành tựu về văn học:

+ Văn học dân gian rất phong phú với nhiều thể loại, như truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,... Những tác phẩm tiêu biểu là: sử thi Đẻ đất đẻ nước (Việt Nam), truyền thuyết Pơrắc Thon (Campuchia), thần thoại Pun-hơ Nhan-hơ (Lào),...

+ Văn học viết ra đời khá muộn vào khoảng thế kỉ X - XIII. Một số tác phẩm tiêu biểu là Truyện Kiều (Việt Nam), Truyện sử Me-lay-tu (Ma-lay-xi-a),...

+ Văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập và phương Tây.

2.3. Điêu khắc và kiến trúc

Trả lời câu hỏi trang 82: soạn sử 10 Cánh diều bài 11

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.8, 11.9, hãy nêu thành tựu chủ yếu của kiến trúc, điêu khắc ở Đông Nam Á.

Trả lời:

- Nghệ thuật kiến trúc ở Đông Nam Á phát triển mạnh và đạt nhiều thành tựu ở cả ba dòng kiến trúc dân gian, tôn giáo và cung đình.

+ Trong kiến trúc dân gian, nhà sàn được coi là một biểu tượng văn hoá thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở các địa hình khác nhau của cư dân Đông Nam Á

+ Kiến trúc tôn giáo đa dạng với hệ thống chùa, tháp, đền, miếu, lăng mộ, thánh đường, nhà thờ. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình kiến trúc du nhập từ bên ngoài, kiến trúc tôn giáo Đông Nam Á phổ biến với các công trình kiến trúc Hin-đu giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.

+ Kiến trúc cung đình điển hình là hệ thống cung điện tại các kinh đô tiêu biểu như: Thăng Long (Việt Nam), A-giut-thay-a (Thái Lan), Luông Pha-băng (Lào), Phnôm-pênh (Cam-pu-chia),...

- Nghệ thuật điêu khắc Đông Nam Á đạt đến trình độ cao, với nhiều tác phẩm được chạm khắc công phu, độc đáo và chịu ảnh hưởng rõ nét của điêu khắc Ấn Độ, Trung Quốc. Phổ biến là các tác phẩm điêu khắc mang tính chất tôn giáo, như tượng thần, tượng Phật và phù điêu.

Luyện tập: Soạn sử 10 Cánh diều bài 11

Câu hỏi 1. Hãy thể hiện trên trục thời gian các giai đoạn phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ XIX.

Trả lời:

Thể hiện trên trục thời gian các giai đoạn phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ XIX.

Thể hiện trên trục thời gian các giai đoạn phát triển của văn minh Đông Nam Á

Câu hỏi 2. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại.

Trả lời:

Mẫu 1:

sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á ảnh 1

Mẫu 2:

sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á ảnh 2

Vận dụng: Soạn sử 10 Cánh diều bài 11

Câu hỏi 3. Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về các công trình kiến trúc Đông Nam Á và phân loại theo 3 dòng: kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo, kiến trúc cung đình.

Trả lời:

HS tự thực hiện:

Ví dụ:

  • Kiến trúc dân gian: nhà sàn
  • Kiến trúc tôn giáo: chùa, tháp
  • Kiến trúc cung đình: cung điện - dinh thự

Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về các công trình kiến trúc Đông Nam Á

- Kết thúc nội dung soạn sử 10 Cánh diều bài 11-

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn sử 10 Cánh diều bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM