Soạn Sinh 11 Bài 21 Kết nối tri thức: Thực hành Bấm ngọn, tỉa cành

Xuất bản: 25/01/2024 - Tác giả:

Soạn Sinh 11 bài 21 Cánh diều: Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành, xử lí kích thích tố và tính tuổi cây. Giải SGK Sinh học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 21

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải bài tập bài 21 Sinh 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Soạn Sinh 11 bài 21 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi trang 144: Trình bày kết quả các nội dung thực hành bấm ngọn, tỉa cành, phun chất điều hòa sinh trưởng và tính tuổi cây.

Trả lời:

* Gợi ý:

- Kết quả thực hành bấm ngọn: Sau 2 – 3 tuần thí nghiệm, cây mọc nhiều chồi nách từ các đốt thân dưới vị trí bấm ngọn.

- Kết quả thực hành tỉa cành: Sau 2 – 4 tuần thí nghiệm, thân chính của cây phát triển.

- Kết quả thực hành phun chất điều hòa sinh trưởng: Học sinh theo dõi và ghi kết quả theo dõi theo bảng sau:

Nồng độ α - NAA (ppm)Chiều cao cây (cm)Số lá/ câySố hoa/ câySố quả/ câySố hạt/ quả
0?????
25?????
75?????
150?????

- Kết quả tính tuổi cây: Học sinh đếm số vòng gỗ và xác định tuổi của cây.

Câu hỏi trang 144:

a) Trên cây mùng tơi thí nghiệm có 3 đốt thân, nếu bạn Nam chọn vị trí bấm là dưới đốt thân thứ ba của cây thì bạn Nam có quan sát được kết quả của thí nghiệm không? Giải thích.

b) Trên cùng một cây, việc chọn đếm số vòng gỗ trên thân chính với đếm số vòng gỗ trên cành của cây để tính tuổi cây, cách nào cho kết quả chính xác hơn? Tại sao?

Trả lời:

a) Trên cây mùng tơi thí nghiệm có 3 đốt thân, nếu bạn Nam chọn vị trí bấm là dưới đốt thân thứ ba của cây thì bạn Nam không quan sát được kết quả của thí nghiệm. Do hormone auxin được tổng hợp ở các cơ quan đang sinh trưởng mạnh (như chồi ngọn, lá non,…), auxin sẽ không được tổng hợp ở vị trí dưới đốt thân thứ ba. Ngoài ra, cây mùng tơi này chỉ có 3 đốt thân, nếu cắt ở dưới đốt thân thứ ba, cây sẽ không còn chồi bên để phát triển → Không quan sát được kết quả thí nghiệm.

b) Trên cùng một cây, việc chọn đếm số vòng gỗ trên thân chính của cây sẽ cho kết quả chính xác hơn so với đếm số vòng gỗ trên cành của cây để tính tuổi cây. Vì thân chính của cây mỗi năm sẽ tạo thành một vòng gỗ, còn cành của cây có thể được hình thành sau thân chính, có thể cách một thời gian một hoặc vài năm tùy thuộc vào vị trí của cành. Do đó, vòng gỗ của cành có thể không xác định chính xác tuổi của cây.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 11 Kết nối tri thức Bài 21: Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành, xử lí kích thích tố và tính tuổi cây. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các bài học trong phần Soạn Sinh 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM