Soạn lịch sử 7 bài 9 Kết nối tri thức

Xuất bản: 06/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Lịch sử 7 bài 9 Kết nối tri thức bằng việc trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 45 - 47 SGK Lịch sử 7 KNTT.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn sử 7 Kết nối tri thức Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 - 967). Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn lịch sử lớp 7 bài 9 Kết nối tri thức

Tài liệu giải bài tập lịch sử 7 bài 9 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết:

Mở đầu

Câu hỏi trang 45 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ của phương Bắc hơn một nghìn năm, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngô Quyền đã làm gì để xây dựng chính quyền độc lập mà sau này nhà sử học Lê Văn Hưu (Thời Trần) nhận xét: “Chính thống của nước Việt ta, ngõ hầu đã được nối lại.”

Trả lời

- Những việc làm của Ngô Quyền để xây dựng chính quyền độc lập:

+ Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, thiết lập một triều đình mới ở trung ương. Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự;

+ Đặt ra các chức quan văn, võ, quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.

+ Ở địa phương, Ngô Quyền cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng. Đinh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh), Kiều Công Hãn làm Thứ sử Phong Châu (Phú Thọ)...

Bài học

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Câu hỏi 1 trang 45 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Em hãy trình bày những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hóa thời Ngô.

Trả lời

Những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hóa thời Ngô:

Những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hóa thời Ngô:

+ Năm 939, Ngô Quyền bỏ chức tiết độ sứ, xưng vương và đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội).

+ Chính quyền mới được thiết lập do vua đứng đầu, có quyền quyết định mọi việc, dưới vua có các quan văn, quan võ phụ trách từng công việc khác nhau.

+ Quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.

+ Ở địa phương, vua giao các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng.

- Văn hóa dân tộc được  chú ý khôi phục.

Câu hỏi 2 trang 45 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Quyết định bỏ chức tiết độ sứ, thiết lập chính quyền độc lập của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời

Quyết định bỏ chức tiết độ sứ, thiết lập chính quyền độc lập của Ngô Quyền có ý nghĩa:

Chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc kéo dài, mở ra một thời kì mới trong lịch sử dân tộc: “thời kì độc lập tự chủ, xây dựng và bảo vệ đất nước”

Đặt nền móng cho nhà nước quân chủ đầu tiên và nền độc lập, tự chủ thực sự, lâu dài của dân tộc.

2. Công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh

Câu hỏi 1 trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Em hãy nêu tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất.

Trả lời

Tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất:

- Chính quyền nhà Ngô suy yếu nhanh chóng.

- Các thế lực hào trưởng địa phương nổi lên, mỗi người chiếm cứ một vùng.

- Đến năm 965, chính quyền nhà Ngô tan rã, đất nước lâm vào tình trạng cát cứ của 12 sứ quân.

Câu hỏi 2 trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Hãy trình bày công cuộc thống nhất đất nước và thành lập nhà Đinh của Đinh Bộ Lĩnh.

Trả lời

Công cuộc thống nhất đất nước và thành lập nhà Đinh của Đinh Bộ Lĩnh:

- Trong khoảng thời gian từ năm 945 đến năm 950, Đinh Bộ Lĩnh đã toàn quyền làm chủ vùng đất Hoa Lư và khu vực xung quanh

- Năm 951, với tài năng của mình, Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đó, được tôn là Vạn Thắng Vương.

- Bằng các biện pháp chính trị mềm dẻo - liên kết, hàng phục kết hợp với biện pháp quân sự cứng rắn - chinh phạt, Đinh Bộ Lĩnh đã lần lượt dẹp yên các sứ quân, chấm dứt cuộc “nội loạn”, thu non sông về một mối vào cuối năm 967.

- Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam, nhà Đinh được thành lập.

Luyện tập - Vận dụng

Câu 1 trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Em hãy đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập.

Trả lời

Công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập:

- Chấm dứt thời kỳ đô hộ của phong kiến phương Bắc.

- Ngô Quyền đã chọn Cổ Loa làm kinh đô của đất nước. Tận dụng những thành quả của quá khứ và giảm thiểu thời gian, công sức đầu tư xây dựng một kinh thành mới, mà còn thể hiện một tinh thần nối lại quốc thống xưa.

- Ngô Quyền xưng Vương, chế định triều nghi, phẩm phục, đặt các chức quan cai trị từ trung ương đến địa phương đã khẳng định nền độc lập chủ quyền của dân tộc, đặt cơ sở cho các nhà nước quân chủ sau này.

Câu 2 trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc?

Trả lời

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa:

- Chấm dứt tình trạng phân tán, cát cứ kéo dài, thống nhất đất nước.

- Việc đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, xưng Hoàng đế và định niên hiệu là Thái Bình đã khẳng định sự tự tin vào sức mạnh dân tộc, khát vọng về một đất nước thái bình, hưng thịnh.

- Tạo cơ sở ban đầu để các vương triều sau này bổ sung, củng cố và điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của đất nước trong quá trình hình thành và xác lập chế độ phong kiến ở nước ta.

Câu 3 trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Có ý kiến cho rằng: Ngô Quyền quyết định về đóng đô ở Cổ Loa là để tiếp nối truyền thống cha ông. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Trả lời

Em có đồng ý với ý kiến Ngô Quyền chọn Cổ Loa là kinh đô vì muốn tiếp nối truyền thống nước Âu Lạc xưa.

- Vì chính Sử gia Lê Văn Hưu đời Trần cũng đã nêu cao ý tưởng này của Ngô Vương Quyền khi viết về Ngô Vương “chính thống của nước Việt ta đã nối lại được”.

- Với việc Ngô Vương đóng đô ở Cổ Loa, vùng đất Hà Nội đã khôi phục vị trí trung tâm chính trị của đất nước trong buổi đầu phục hưng độc lập sau hơn nghìn năm Bắc thuộc.

- Ngô Quyền cũng muốn khẳng định việc trở về với cội nguồn của dân tộc, tỏ rõ ý nguyện tiếp tục sự nghiệp dựng nước và giữ nước thời Văn Lang - Âu Lạc, chính thức cắt hẳn sự ảnh hưởng của triều đình phương Bắc.

-HẾT-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn sử 7 bài 9 Kết nối tri thức : Đất nước buổi đầu độc lập (939 - 967). Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM