Soạn Lịch Sử 7 Bài 7 Cánh Diều: Văn hóa Trung Quốc

Xuất bản: 06/09/2022 - Tác giả:

Soạn Lịch Sử 7 Bài 7 Cánh Diều gợi ý trả lời đầy đủ câu hỏi trang 24-26 bài học Văn hóa Trung Quốc giúp các em chuẩn bị tốt bài 7 Sử 7 trước khi tới lớp

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Sử 7 Cánh Diều Bài 7: Văn hóa Trung Quốc. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 7 Cánh Diều

1. Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo

Câu hỏi trang 24 Soạn Lịch Sử 7 bài 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát các hình 7.1, 7.2, hãy giới thiệu và nhận xét về một số tư tưởng và tôn giáo chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 7 Cánh Diều: Văn hóa Trung Quốc hình 7.1, 7.2

Trả lời

Các tư tưởng và tôn giáo chủ yếu ở Trung Quốc:

- Nho giáo:

+ Là hệ tư tưởng thống trị trong đời sống chính trị, xã hội.

+ Thúc đẩy sự phát triển của tri thức và văn hóa Trung Quốc.

- Bên cạnh Nho giáo, các tôn giáo như: Phật giáo, Đạo giáo… cũng đóng vai trò qua trọng trong đời sống chính trị, xã hội, văn hóa Trung Quốc….

- Dưới thời Đường, Phật giáo rất thịnh hành và được đông đảo các tầng lớp xã hội tôn sùng, nhiều vị hoàng đế cho xây chùa, đúc chuông, tạc tượng, in kinh phật.

2. Văn học, sử học

Câu hỏi trang 25 Soạn Lịch Sử 7 bài 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 7.3, hãy giới thiệu và nhận xét các thành tựu văn học, sử học của Trung Quốc thời phong kiến.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 7 Cánh Diều: Văn hóa Trung Quốc hình 7.3

Trả lời

- Thành tựu văn học:

+ Thơ Đường đạt đến đỉnh cao với khoảng 2000 nhà thơ và 50.000 tác phẩm. Một số nhà thơ tiêu biểu là:  Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị...

+ Thời Minh – Thanh, tiểu thuyết chương hồi phát triển với nhiều kiệt tác, như: Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thủy Hử của Thi Nại Am, Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần…

- Thành tựu sử học:

+ Cả nhà nước và tư nhân cùng tham gia biên soạn các bộ sử.

+ Vào thời Đường, cơ quan chép sử được thành lập, gọi là sử quán.

+ Biên soạn được nhiều bộ sử lớn như: Tống sử, Nguyên sử…

3. Nghệ thuật

Câu hỏi trang 25 Soạn Lịch Sử 7 bài 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 7.4, hãy giới thiệu và nhận xét các thành tựu nghệ thuật tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 7 Cánh Diều: Văn hóa Trung Quốc hình 7.4

Trả lời

- Nghệ thuật Trung Quốc phát triển đa dạng, đạt đến trình độ cao ở nhiều lĩnh vực, như: kiến trúc, điêu khắc, hội họa, thư pháp, chế tác đồ thủ công…

- Nhiều công trình kiến trúc trở thành biểu tượng của văn hóa Trung Quốc: Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, Lầu Hoàng Hạc,…

4. Khoa học và kĩ thuật

Câu hỏi trang 26 Soạn Lịch Sử 7 bài 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 7.5, hãy:

- Trình bày các thành tựu khoa học và kĩ thuật của Trung Quốc.

- Đánh giá tầm quan trọng của các phát minh khoa học và kĩ thuật của Trung Quốc.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 7 Cánh Diều: Văn hóa Trung Quốc hình 7.5

Trả lời

* Các thành tựu khoa học và kĩ thuật của Trung Quốc:

- Về khoa học:

+ Đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực Toán, Thiên văn học, Y dược…

+ Thành tựu tiêu biểu:

Tác phẩm Cửu chương toán thuật…

Tác phẩm Bản thảo cương mục

- Về kĩ thuật:

+ Các kĩ thuật từ thời cổ đại như: dệt lụa, làm giấy, làm gốm… được duy trì và tiến bộ hơn.

+ Phát minh ra những kĩ thuật mới, như: in ấn, thuốc súng, làm đồ sứ

* Đánh giá tầm quan trọng của các phát minh kĩ thuật ở Trung Quốc:

+ Thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc.

+ Các phát minh khoa học và kĩ thuật của Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến lịch sử văn minh châu Á và thế giới. Ví dụ: Từ đời Đường, kỹ thuật in vắn khắc của Trung Quốc đã chuyển sang Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Philippin, Arập rồi truyền sang châu phi và châu âu; đến cuối thế kỷ XIV, ở Đức, người ta đã biết dùng phương pháp in bằng ván khắc để in tranh ảnh tôn giáo, kinh thánh…

Luyện tập và vận dụng

Câu hỏi Luyện tập 1 trang 26 Soạn Lịch Sử 7 bài 7 Cánh Diều

Giới thiệu các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến.

Trả lời

- Tư tưởng, tôn giáo:

+ Nho giáo là được đông đảo các tầng lớp trong xã hội tôn sùng; thúc đẩy sự phát triển của tri thức và văn hóa Trung Quốc.

+ Phật giáo, Đạo giáo… cũng đóng vai trò qua trọng trong đời sống chính trị, xã hội, văn hóa Trung Quốc….

- Văn học:

+ Thơ Đường đạt đến đỉnh cao với khoảng 2000 nhà thơ và 50.000 tác phẩm.

+ Thời Minh – Thanh, tiểu thuyết chương hồi phát triển với nhiều kiệt tác.

- Sử học:

+ Cả nhà nước và tư nhân cùng tham gia biên soạn các bộ sử.

+ Vào thời Đường, cơ quan chép sử được thành lập, gọi là sử quán.

+ Biên soạn được nhiều bộ sử lớn như: Tống sử, Nguyên sử…

- Nghệ thuật:

+ Phát triển đa dạng, đạt đến trình độ cao ở nhiều lĩnh vực.

+ Nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Tây du kí.

+ Tiêu biểu: Vạn lí trường thành, lầu Hoàng Hạc, Tử Cấm Thành, Di hòa viên…

- Khoa học – kĩ thuật:

+ Đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực Toán, Thiên văn học, Y dược…

+ Phát minh ra những kĩ thuật mới, như: chế tạo thuốc súng, bánh lái tàu, kĩ thuật in, làm đồ sứ…

Câu hỏi Luyện tập 2 trang 26 Soạn Lịch Sử 7 bài 7 Cánh Diều

Văn hóa Trung Quốc đã có những đóng góp quan trọng nào cho lịch sử nhân loại.

Trả lời

Văn hóa Trung Quốc đã có những đóng góp trọng cho lịch sử nhân loại:

- Nho giáo: Tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng không chỉ với Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến nhiều nước ở châu Á như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Chi phối các lĩnh vực, chính trị, xã hội văn hóa nghệ thuật.

- Tứ đại phát minh: la bàn, nghề in, nghề làm giấy, thuốc súng đã ảnh hưởng quan trọng đến văn minh nhân loại. Thậm chí thuốc súng, la bàn còn được truyền bá sang tận phương Tây.

- Các tác phẩm văn sử học, công trình nghệ thuật ngoài việc có ảnh hưởng đến bên ngoài, còn được giữ gìn đến tận ngày nay.

Các đóng góp của văn hóa Trung Quốc đã đóng góp thêm tri thức, sự phong phú đa dạng vào nền văn hóa nhân loại.

Câu hỏi Vận dụng trang 26 Soạn Lịch Sử 7 bài 7 Cánh Diều

Hãy sưu tầm tưu liệu về ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc ở khu vực châu Á để giới thiệu cho thầy cô và bạn trong lớp.

Trả lời

- Văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng tới nền văn học, nghệ thuật của Việt Nam như: văn học (các tác phẩm thơ Đường luật, hịch, cáo...); nghệ thuật (thư pháp...)

- Nho giáo Trung Quốc cũng ảnh hưởng sâu đậm tới nền giáo dục Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam.

Chúc các em học tốt môn Lịch sử 7 với tài liệu Soạn sử 7 Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp trên đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM