Soạn lịch sử 7 bài 15 Kết nối tri thức

Xuất bản: 07/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Lịch sử 7 bài 15 Kết nối tri thức bằng việc trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 74-76 SGK Lịch sử 7 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn sử 7 Kết nối tri thức Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407). Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn lịch sử lớp 7 bài 15 Kết nối tri thức

Tài liệu giải bài tập lịch sử 7 bài 15 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết:

Mở đầu

Câu hỏi trang 74 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Nhà Trần với “ Hào khi Đông A” đã ba lần đánh tan quân xâm lược Mông – Nguyên xây dựng quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Nhưng đến cuối thời Trần, xã hội xảy ra nhiều biến động, giặc ngoại xâm lăm le xâm phạm bờ cõi, đất nước đứng trước nhiều thử thách cam go. Nhà Hồ được thành lâp thay thế nhà Trần. Nhà Hồ đã làm gì để củng cố chính quyền trung ương cũng như tăng cường tiềm lực đất nước cũng như chống ngoại xâm?

Trả lời

- Để củng cố chính quyền trung ương cũng như tăng cường tiềm lực đất nước, nhà Hồ đã tiến hành hàng loạt các chính sách cải cách trên nhiều lĩnh vực như: chính trị - quân sự; kinh tế – xã hội và văn hóa.

Bài học

1. Sự thành lập nhà Hồ

Câu hỏi trang 75 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Hãy cho biết nhà Hồ được thành lập như thế nào?

Trả lời

- Nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần ngày càng suy yếu, tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi hưởng lạc khiến nhân dân bất bình

- Hồ Quý Ly dần thâu tóm quyền lực. Năm 1397, ông ép vua Trần dời đô vào Thanh Hóa.

- Năm 1400, Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi, lập ra triều Hồ, đặt tên nước là Đại Ngu.

2. Một số nội dung và tác động của những cải cách của Hồ Quý Ly.

Câu hỏi trang 75 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Trình bày những nét chính về cải cách của Hồ Quý Ly trên các lĩnh vực và tác động của những cải cách đó đối với xã hội.

Trả lời

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Tác động với xã hội

Chính trị, quân sự

- Cải tổ quy chế quan lại

Củng cố quyền lực chính quyền trung ương

Giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc

- Lập lại kỉ cương

- Tăng cường lực lượng quân đội

- xây dựng thành lũy, chế tạo vũ khí

Kinh tế-xã hội

- Chính sách hạn điền, hạn nô

- Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước và phát triển văn hóa dân tộc

- Phát hành tiền giấy "Thông bảo hội sao"
- Cải cách thuế khóa
- Thống nhất chế độ đo lường

3. Kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ

Câu hỏi 1 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Mô tả những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân Minh

Trả lời

- Cuối năm 1406, lấy cớ Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh huy động lực lượng lớn do Trương Phụ và Mộc Thạnh chỉ huy tiến sang xâm lược Đại Ngu.

- Cuối tháng 1 – 1407, quân Minh chiếm được thành Đa Bang và Đông Đô, nhà Hồ phải rút quân về cố thủ ở Tây Đô.

- Tháng 6 – 1407, cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại.

Câu hỏi 2 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Khai thác tư liệu 1, 2 và thông tin trong mục, hãy giải thích vì sao cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ thất bại nhanh chóng

Trả lời

Cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ thất bại nhanh chóng vì:

- Nhà Hồ lên ngôi bằng con đường thoán đoạt (cướp ngôi) nhà Trần do đó gây lên những bất bình rất lớn trong quần chúng nhân dân.

- Không dựa vào nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc, chỉ biết dựa vào các thành lũy để chống giặc.

- Nhà Hồ còn sử dụng những biện pháp hà khắc, cưỡng chế nhân dân.

Luyện tập - vận dụng

Câu 1 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Lập bảng hệ thống (hoặc sơ đồ tư duy) về nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly. Từ đó hãy chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của những cải cách đó.

Trả lời

Cải cách của Hồ Quý Ly

- Tích cực:

+ Củng cố quyền lực chính quyền trung ương

+ Giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc

+ Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước và phát triển văn hóa dân tộc

- Hạn chế:

+ Một số chính sách chưa thực hiện triệt để

+ Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân, đặc biệt là nông dân.

Câu 2 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Theo em, đường lối kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh có gì khác so với đường lối kháng chiến của nhà Trần trong ba lần chống quân Mông – Nguyên

Trả lời

Nhà Trần

Nhà Hồ

Biết dựa vào sức mạnh toàn dân, đoàn kết dân tộc, vua tôi nhà Trần trên dưới một lòng kiên quyết kháng chiến chống quân xâm lược.

Thực hiến kế sách "vườn không nhà trống" vừa đánh, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, khi có thời cơ thì tổng phản công giành thắng lợi quyết định.

Không biết dựa vào nhân dân, đoàn kết tập hợp nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc, không kế thừa được bài học kinh nghiệm của cha ông đi trước.

Câu 3 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc?

Trả lời

Bài học lớn nhất mà nhà Hồ để lại cho công cuộc xây dựng Tổ quốc đó chính là “bài học về lòng dân”

- Phải lấy đoàn kết toàn dân làm sức mạnh, dựa vào dân mà đánh giặc.

- Phải giải quyết vấn đề lục đục trong nội bộ, đừng để nó là điểm yếu dẫn đến những kết quả không mong muốn.

- Khi đánh giặc mạnh không nên đương đầu trực tiếp với giặc sẽ làm hao mòn lực lượng của ta và không rút lui cố thủ mà bảo toàn lực lượng chờ thời cơ phản công.

-HẾT-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn sử 7 bài 15 Kết nối tri thức : Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407). Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM