Soạn Lịch Sử 7 Bài 15 Cánh Diều

Xuất bản: 07/09/2022 - Tác giả:

Soạn Lịch Sử 7 Bài 15 Cánh Diều gợi ý trả lời đầy đủ câu hỏi trang 53-56 bài học Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077)

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Sử 7 Cánh Diều Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077). Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 15 Cánh Diều

1. Chủ động tiến công để tự vệ (1075)

Câu hỏi trang 54 Soạn Lịch Sử 7 bài 15 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 15, lược đồ 15.1, hãy làm sáng tỏ nét độc đáo trong kế sách của nhà Lý khi tấn công sang đất Tống.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 15 Cánh Diều lược đồ 15.1, hình 15

Trả lời

Nét độc đáo trong kế sách của nhà Lý khi tấn công sang đất Tống:

- Thực hiện chủ trương “Tiên chế phát nhân” (tiến công trước để chế ngự kẻ địch).

- Kết hợp với tù trưởng Thân Cảnh Phúc, Tông Đản chỉ huy dân binh miền núi đánh vào châu Ung.

- Tiêu hủy kho lương dự trữ của địch rồi chủ động rút quân về nước.

2. Xây dựng phòng tuyến chuẩn bị kháng chiến (1076-1077)

Câu hỏi trang 55 Soạn Lịch Sử 7 bài 15 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 15.2, hãy làm rõ nét độc đáo của nhà Lý trong việc chuẩn bị kháng chiến.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 15 Cánh Diều lược đồ 15.2

Trả lời

- Cho quân mai phục ở những vị trí chiến lược dọc biên giới Việt - Tống

- Bố trí lực lượng thủy binh ở mạn Đông Bắc để chặn đánh thủy binh của quân Tống.

- Xây dựng phòng tuyến chặn giặc ở bờ Nam sông Như Nguyệt để chặn đánh đạo quân bộ của quân Tống.

3. Tổ chức phản công và kết thúc chiến tranh (1077)

Câu hỏi trang 56 Soạn Lịch Sử 7 bài 15 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 15.3, hãy làm rõ nét độc đáo trong tổ chức phản công và chủ trương kết thúc chiến tranh của nhà Lý.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 15 Cánh Diều lược đồ 15.3

Trả lời

Nét độc đáo trong tổ chức phản công và chủ trương kết thúc chiến tranh của nhà Lý:

- Trên bộ, Lý Thường kiệt tổ chức chặn đánh quân Tống tại phòng tuyến sông Như Nguyệt.

- Quân thủy của nhà Tống bị Lý Kế Nguyên chặn đánh nên không thể tiến sâu hỗ trợ đạo quân bộ.

- Năm 1077, Lý Thường Kiệt bất ngờ cho quân vượt sông Như Nguyệt đánh thẳng vào doanh trại địch. Quân Tống thua to.

- Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng thương lượng, đề nghị giảng hòa.

Luyện tập và vận dụng

Câu hỏi Luyện tập trang 56 Soạn Lịch Sử 7 bài 15 Cánh Diều

Hãy đánh giá nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược và vai trò của Lý Thường Kiệt đối với cuộc kháng chiến.

Trả lời

* Nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược:

- Chủ động tiến công để chặn thế mạnh của giặc.

- Chủ động chuẩn bị về lực lượng, phòng thủ, bố trí trận địa đánh giặc.

- Chủ động chớp thời cơ quân giặc gặp khó khăn để tổ chức tổng tiến công.

- Chủ động giảng hòa với giặc. Thể hiện lòng trọng nhân nghĩa.

* Vai trò của Lý Thường Kiệt đối với cuộc kháng chiến.

- Lý Thường Kiệt là Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến.

- Ông đã đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống.

- Thái úy Lý Thường Kiệt cũng là người chủ động quyết định kết thúc chiến tranh bằng biện pháp hoà bình để “không nhọc tướng tá, khỏi tốn xương máu” của nhân dân, lại tỏ rõ thiện chí hòa bình của dân tộc Đại Việt.

Câu hỏi Vận dụng 1 trang 56 Soạn Lịch Sử 7 bài 15 Cánh Diều

Sưu tầm tư liệu về đóng góp của Lý Thường Kiệt đối với nhà Lý và dân tộc.

Trả lời

Đóng góp của Lý Thường Kiệt đối với nhà Lý và dân tộc:

- Giúp vua Lý Nhân Tông (khi vua còn nhỏ) và phi Ỷ Lan trong việc trị quốc, ổn định triều chính.

- Lý Thường Kiệt giúp nhà Lý đánh đuổi giặc Tống xâm lược.

- Giúp nhà Lý đòi lại những vùng đất đã mất khi bị nhà Tống xâm lược.

- Chỉ huy đạo quân thời Lý khai mở phương Nam đưa vùng đất Quảng Bình sáp nhập vào quốc gia Đại Việt.

- Năm 1104, Lý Thường Kiệt đem quân đi bình Chiêm Thành và thu được thắng lợi.

- Đối với đạo Phật, Lý Thường Kiệt có thái độ che chở cho các danh sư, xây dựng, sửa chữa chùa chiền…

Câu hỏi Vận dụng 2 trang 56 Soạn Lịch Sử 7 bài 15 Cánh Diều

Nghệ thuật chiến tranh của nhà Lý để lại bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?

Trả lời

- Nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, dự báo sớm những âm mưu và hành động của kẻ thù.

- Kiên định đường lối đánh giặc, nêu cao tinh thần đoàn kết của nhân dân và ý chí quyết chiến quyết thắng.

- Chủ động xây dựng các tuyến phòng thủ để chống giặc, lợi dụng địa thế hiểm trở của tự nhiên để trận địa chiến đấu.

- Lòng nhân nghĩa, yêu chuộng hòa bình.

Chúc các em học tốt môn Lịch sử 7 với tài liệu Soạn sử 7 Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp trên đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM