Soạn Lịch sử 7 bài 10 Chân trời sáng tạo : Đế quốc Mô-gôn

Xuất bản: 09/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Lịch sử 7 bài 10 Chân trời sáng tạo : Đế quốc Mô-gôn, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 39 - 41 SGK Lịch sử 7 CTST

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi soạn sử 7 Chân trời sáng tạo Bài 10: Đế quốc Mô-gôn, giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp một cách đầy đủ chi tiết nhất.

Soạn lịch sử lớp 7 bài 10 Chân trời sáng tạo

Tài liệu giải bài tập lịch sử 7 bài 10 Chân trời sáng tạo chi tiết:

Mở đầu bài học

Đế quốc Mô-gôn được khai sinh từ những cuộc chiến tranh giành quyền lực quyết liệt, nhưng trong một số giai đoạn, đặc biệt là thời trị vì của vua A-cơ-ba (Akbar), đế chế này đã tạo ra một xã hội tiến bộ, thịnh vượng và hòa nhập hiếm có trong lịch sử cai trị Ấn Độ của người Hồi giáo.

- Đầu thế kỉ XVI, một bộ phận người Mông Cổ tấn công Ấn Độ, lật đổ vương triều Đê-li, lập nên vương triều Hồi giáo Mô-gôn.

- Tình hình chính trị:

+ Hoàng đế đích thân bổ nhiệm tất cả quan chức, kể cả những vùng xa xôi, hẻo lánh

+ Xây dựng luật pháp nghiêm minh

- Tình hình kinh tế:

+ Đo đạc lại ruộng đất

+ Thống nhất hệ thống cân đong, đo lường và tiền tệ

- Tình hình xã hội:

+ Khuyến khích quý tộc Mông Cổ kết thân với người Ấn

+ Bãi bỏ thuế thân đánh vào người theo Hồi giáo, thực hiện hòa hợp tôn giáo.

- Văn hóa:

+ Văn hào, thi ca phát triển mạnh, trong đó nổi tiếng nhất là nhà thơ Tun-xi Đa-xơ

+ Hoàng đế A-cơ-ba cho chép lại bộ sử thi thời cổ đại, xây một thư viện khổng lồ với 24000 cuốn sách

+ Nghệ thuật: nổi bật là những thành tựu về kiến trúc và hội họa.

1. Sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời đế quốc Mô-gôn

Câu hỏi trang 39 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

- Đế Quốc Mô-gôn ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Tại sao thời kì A-cơ-ba cai trị được xem là thịnh trị nhất của đế quốc Mô-gôn?

Trả lời:

- Hoàn cảnh ra đời của đế quốc Mô-gôn: Đầu thế kỉ XVI, một bộ phận người Mông Cổ ở Trung Á đã tấn công Ấn Độ, lật đổ vương triều Đê-li, lập nên Vương triều hồi giáo Mô-gôn.

- Thời kì A-cơ-ba cai trị được xem là thịnh trị nhất của đế quốc Mô-gôn, vì vua A-cơ-ba đã thực hiện hàng loạt các cải cách tiến bộ trên các lĩnh vực:

+ Về chính trị: A-cơ-ba đã đích thân bổ nhiệm tất cả quan chức, kể cả những vùng xa xôi, hẻo lánh và xây dựng luật pháp nghiêm minh làm nền chính trị ổn định, quyền lực của ông được củng cố.

+ Về kinh tế: Ông cho đo đạc lại ruộng đất; thống nhất lại hệ thống cân đong, đo lường và tiền tệ. Nhờ vậy mà sản phẩm nông nghiệp đa dạng, kinh tế hàng hóa phát triển.

+ Về xã hội: Ông khuyến khích quý tộc Mông Cổ kết thân với người Ấn, bãi bỏ thuế thân đánh vào người theo Hồi giáo và thực hiện hòa hợp tôn giáo. Xã hội lúc này được ổn định trên cơ sở dung hòa các tôn giáo và tộc người.

=> Những chính sách cải cách đó đã đưa đến nhiều tác động tích cực, như: ổn định đời sống chính trị - xã hội; thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - văn hóa.

2. Thành tựu văn hóa tiêu biểu

Câu hỏi trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Trình bày những thành tựu tiêu biểu của văn hóa Ấn Độ thời kì đế quốc Mô-gôn.

Trả lời:

Những thành tựu tiêu biểu của văn hóa Ấn Độ thời kì đế quốc Mô-gôn:

- Thời kì A-cơ-ba là thời kì phát triển của văn hào và thi ca Ấn Độ, trong đó nổi tiếng nhất là nhà thơ Tun-xi Đa-xơ với tác phẩm trường ca Ra-ma-cha-ri-ta Ma-na-sa.

- Hoàng đế A-cơ-ba cho chép lại bộ sử thi thời cổ đại, xây một thư viện khổng lồ với 24000 cuốn sách.

- Nghệ thuật: nổi bật là những thành tựu về kiến trúc và hội họa

+ Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng gắn với các trung tâm chính trị như: Thành Đỏ ở A-gra, Thành Đỏ La Ki-la ở Đê-li; Lăng Ta-giơ Ma-han ở A-ga…

+ Những bức tranh thu nhỏ đầy màu sắc, mô tả những sự kiện lịch sử, cuộc sống cung đình và tầng lớp quý tộc đã tạo nên phong cách nghệ thuật độc đáo của hội họa Mô-gôn.

Luyện tập - vận dụng

Câu hỏi 1 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: Hoàn thành bảng tóm tắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của lịch sử Ấn Độ thời đế quốc Mô-gôn theo mẫu dưới đây.

Thời gianTình hình chính trịTình hình kinh tếTình hình xã hộiThành tựu văn hóa

?

?

?

?

?

Trả lời:

Thời gianTình hình chính trịTình hình kinh tếTình hình xã hộiThành tựu văn hóa

Đầu thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

- Đầu thế kỉ XVI: vương triều Hồi giáo Mô-gôn được lập nên

- Năm 1556: Hoàng đế A-cơ-ba lên nắm quyền, đưa Mô-gôn bước vào giai đoạn thịnh trị

- Sản phẩm nông nghiệp đa dạng, kinh tế hàng hóa phát triển

- Nhà nước tiến hành nhiều cải cách (dưới thời vua A-cơ-ba), như:

+ Đo đạc lại ruộng đất

+ Thống nhất hệ thống cân đong, đo lường và tiền tệ

- Xã hội ổn định trên cơ sở dung hòa các tôn giáo và tộc người.

- Văn hào, thi ca phát triển mạnh, trong đó nổi tiếng nhất là nhà thơ tun-xi Đa-xơ.

- Hoàng đế A-cơ-ba cho chép lại bộ sử thi thời cổ đại, xây một thư viện khổng lồ với 24000 cuốn sách

- Nghệ thuật: nổi bật là những thành tựu về kiến trúc và hội họa (Thành Đỏ ở A-gra, Thành Đỏ La Ki-la ở Đê-li, lăng mộ Ta-giơ Ma-han...)

Câu hỏi 2 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: 

Em hãy nhận xét thành tựu văn hóa Ấn Độ từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIX.

Trả lời:

Nhận xét thành tựu văn hóa Ấn Độ từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIX:

- Từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIX, Ấn Độ trải qua nhiều thời kì lịch sử khác nhau, ở mỗi thời kì, văn hóa Ấn Độ đều có những bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: văn học, sử học, thiên văn học; y học, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc

- Đây là thời kì phát triển rực rỡ của văn hào và thi ca Ấn Độ

- Các thành tựu văn hóa của Ấn Độ đã đóng góp lớn vào kho tàng văn minh nhân loại và có ảnh hưởng rộng rãi đến nhiều quốc gia, khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.

- Nghệ thuật kiến trúc giai đoạn này cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo, có nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo.

- Chú trọng giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc bằng cách cho chép lại các bộ sử thi cổ đại hay xây dựng thư viện.

- Nhiều thành tựu văn hóa vẫn được duy trì và ứng dụng cho đến ngày nay.

Câu hỏi 3 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: Từ kiến thức có trong bài và tham khảo các nguồn tài liệu khác, em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về lăng Ta-giơ Ma-han.

Trả lời:

Ta-giơ Ma-han là một trong những công trình kiến trúc lộng lấy nhất thế giới. Dường như những khát vọng về tín ngưỡng và tinh thần của người dân Ấn Độ được dồn vào Ta-giơ Ma-han, để nó trở thành biểu tượng của cả một dân tộc, để vẻ đẹp của nó làm rung động lòng người, bất kể họ thuộc tôn giáo nào.

Ta-giơ Ma-han được xây dựng năm 1632, dưới triều đại của vua Sa-gia-han, vị vua thứ 5 của triều đại Mô-gôn. Ông là người đam mê về kiến trúc, xây dựng. Lăng Ta-giơ ma-han được xây dựng làm lăng mộ cho người vợ xinh đẹp của vua là Mun Ta-gioa Ma-han qua đời năm 1631. Là một lăng mộ phỏng theo kiến trúc Hồi giáo, mọi chi tiết trang trí của Ta-giơ Ma-han không chỉ thể hiện tình yêu với người vợ của vị hoàng đế đầy quyền lực, mà nó còn hàm chứa yếu tố tâm linh thấm đượm một niềm tin sâu sắc với thượng đế.

Ta-giơ Ma-han là khu lăng mộ kết tinh những nét đặc sắc của nghệ thuật Hồi giáo gần 400 năm trước. Một trong những nét độc đáo của Ta-giơ Ma-han chính là lối kiến trúc đối xứng trên nền móng hình vuông với 4 cửa vòm, ban công, cửa sổ, tháp... Để xây dựng, nhiều thợ xây, cắt đá, khảm, hoạ sĩ, thư pháp từ khắp Trung Á, Iran... được huy động về đây. Khoảng 20.000 người đã làm việc ngày đêm trong khoảng 20 năm để hoàn tất lăng mộ. Khảm đá quý là một nét ấn tượng khác trong nghệ thuật kiến trúc của Ta-giơ Ma-han. Đá quý nhiều màu được mài sao cho vừa với phần rỗng đã đục sẵn trên đá cẩm thạch và khảm đến nhẵn mịn như cùng một khối. Buổi tối, các họa tiết này nếu có ánh sáng (mặt trăng) chiếu vào sẽ rực sáng lấp lánh.

Năm 1983, lăng Ta-giơ Ma-han được UNESCO công nhận là di sản thế giới và mô tả là một "kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới".

Lăng Ta-giơ Ma-han nằm tại Agra, Ấn Độ

Lăng Ta-giơ Ma-han nằm tại Agra, Ấn Độ

Trên đây là toàn bộ nội dung soạn sử 7 bài 10 Chân trời sáng tạo : Đế quốc Mô-gôn do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM