Soạn Lịch sử 7 bài 1 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 06/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Lịch sử 7 bài 1 Chân trời sáng tạo thông qua gợi ý hướng dẫn trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 8 - 13 SGK Lịch sử 7 CTST về quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi soạn sử 7 Chân trời sáng tạo Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu, giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn lịch sử lớp 7 bài 1 Chân trời sáng tạo

Tài liệu giải bài tập lịch sử 7 bài 1 Chân trời sáng tạo chi tiết:

Mở đầu bài học

Câu hỏi trang 8 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Bức tranh khắc gỗ "Người cầu, người đánh, người làm" mô tả những tầng lớp trong xã hội phong kiến ở Tây Âu. Tác phẩm nghệ thuật có từ thời “Trung cổ” này dẫn dắt chúng ta bắt đầu chuyến hành trình khám phá lịch sử Tây Âu sau khi đế chế La Mã sụp đổ: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu đã diễn ra như thế nào?

Hình 1.1 Người cầu, người đánh, người làm (bản in khắc gỗ, Gia-cốp May-đen-bách, Đức, thế kỉ XV)

Hình 1.1 "Người cầu, người đánh, người làm" (bản in khắc gỗ, Gia-cốp May-đen-bách, Đức, thế kỉ XV)

Trả lời:

Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu:

- Đế quốc La Mã tồn tại đến cuối thế kỉ V thì bị các bộ tộc người Giéc-man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm.

- Sau khi chiếm được lãnh thổ của đế chế La Mã cổ đại, người Giéc-man đã thành lập nên nhiều vương quốc của mình ở Tây Âu.

- Từ thế kỉ VI đến thế kỉ IX, chiến tranh vẫn tiếp diễn, cùng với quá trình đó, chế độ phong kiến ở Tây Âu dần được hình thành và xác lập.

1. Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu

Câu hỏi trang 8 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Đọc thông tin trong bài, quan sát lược đồ 1.2, em hãy:

- Nêu những việc làm của người Giéc-man (German) khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã.

- Trình bày những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến Tây Âu.

Hình 1.2 Lược đồ các vương quốc của người Giéc-man thế kỉ V - VI

Trả lời:

- Những việc làm của người Giéc-man (German) khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã:

+ Phế truất hoàng đế La Mã.

+ Thành lập nên nhiều vương quốc mới của người Giéc-man, như: Vương quốc Tây Gốt, Vương quốc Đông Gốt, Vương quốc Ăng-lô Xắc-xông; Vương quốc Phơ-răng…

+ Chiếm đất đai của chủ nô La Mã rồi chia cho nhau.

- Những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến Tây Âu:

+ Thế kỉ IV, các bộ tộc người Giéc-man xâm nhập vào lãnh thổ La Mã.

+ Thế kỉ V, chế độ chiếm nô ở La Mã sụp đổ, nhiều vương quốc của người Giec-man ra đời.

+ Từ thế kỉ VI dến thế kỉ IX, chiến tranh vẫn tiếp diễn, vương quốc Phơ-răng dần làm chủ cả vùng Tây Âu lục địa. Cùng với quá trình đó, xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành với sự ra đời của các giai cấp mới là: lãnh chúa phong kiến và nông nô.

+ Đến thế kỉ IX, về cơ bản, xã hội phong kiến Tây Âu đã hình thành.

2. Lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu

Câu hỏi trang 9 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Đọc thông tin trong bài, quan sát hình 1.3, em hãy trình bày:

- Đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu

- Mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến.

Hình 1.3 Một lãnh địa phong kiến Tây Âu trung đại

Trả lời:

- Đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu:

+ Là những vùng đất đai rộng lớn bị quý tộc biến thành của riêng và được cha truyền con nối.

+ Mỗi lãnh địa phong kiến là một đơn vị hành chính - kinh tế biệt lập, khép kín, thuộc về một lãnh chúa.

+ Lãnh chúa có toàn quyền trong lãnh địa phong kiến, có quân đội và tự đặt luật lệ riêng.

+ Cấu trúc của lãnh địa: bên trong là lâu đài kiên cố, có hào sâu và tường bao quanh dành cho lãnh chúa; bên ngoài chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, đồng cỏ chăn thả gia súc, rừng và nhà ở của nông nô.

+ Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, đời sống kinh tế khép kín, chủ yếu là tự cung tự cấp.

- Mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến: quan hệ bóc lột thông qua tô, thuế.

+ Lãnh chúa không phải lao động, chỉ luyện tập cung kiếm, đi săn, bóc lột nông nô bằng địa tô và những thứ thuế do họ tự đặt ra như thuế thân, thuế cưới xin, thuế xay bột, săn bắn,...

+ Nông nô lệ thuộc lãnh chúa về thân phận và ruộng đất. Họ canh tác trên khu đất lãnh chúa cho họ thuê và phải nộp tô rất nặng, có khi lên đến 1/2 số sản phẩm thu được mỗi vụ.

3. Thành thị Tây Âu trung đại

Câu hỏi trang 11 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

- Thành thị Tây Âu trung đại ra đời như thế nào?

- Đọc thông tin trong bài và dựa vào các tư liệu 1.5, 1.6, 1.7, em hãy phân tích vai trò của thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu trung đại.

Hình 1.5, 1.6, 1.7 sử 7 bài 1 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Sự ra đời của thành thị Tây Âu trung đại:

+ Thế kỉ XI, sản xuất thủ công nghiệp trong các lãnh địa phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi sản phẩm.

+ Một số thợ thủ công tìm cách thoát ra khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hay dùng tiền chuộc lại thân phận. Họ tập trung ở những nơi có đông người qua lại để bán hàng và lập xưởng sản xuất.

+ Các thị trấn nhỏ bắt đầu xuất hiện, dần dần trở thành những thành phố lớn gọi là thành thị trung đại.

- Vai trò của thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu trung đại:

+ Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp trong thành thị đã phá vỡ kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển, hình thức hội chợ ra đời.

+ Thành thị mang lại không khí tự do và nhu cầu mở mang tri thức cho mọi người.

+ Thế kỷ XIII, nhiều thành thị phát triển, trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá của Tây Âu như London, Paris,...

+ Từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XV, nền kinh tế hàng hoá của các thành thị phát triển đòi hỏi nhu cầu phá bỏ sự cản trở của kinh tế lãnh địa; nhiều thành thị ủng hộ các vị vua tập quyền, xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

4. Sự ra đời của Thiên Chúa giáo

Câu hỏi trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Nêu vài nét sơ lược về sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

Trả lời:

- Sơ lược về sự ra đời của Thiên Chúa giáo:

+ Thiên Chúa giáo ra đời từ thế kỉ I TCN ở Pa-le-xtin (Palestin), một tỉnh của La Mã vào thời kì đế chế.

+ Ban đầu, Thiên Chúa giáo là tôn giáo của những người nghèo khổ, bị áp bức.

+ Sau một thời gian dài bị chính quyền đàn áp, đến thế kỉ IV, Thiên Chúa giáo đã được hoàng đế La Mã Công nhận và có một vị trí vững chắc trong xã hội.

Luyện tập - vận dụng

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: Kể tên hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu trung đại và nêu mối quan hệ giữa hai giai cấp đó.

Trả lời:

- Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là lãnh chúa phong kiến và nông nô:

+ Lãnh chúa được hình thành từ bộ phận: tướng lính quân sự và tăng lữ giáo hội được nhà vua ban cấp ruộng đất

+ Nông nô được hình thành từ bộ phận: nô lệ được giải phóng và nông dân mất ruộng đất

- Mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến là quan hệ bóc lột thông qua tô, thuế:

+ Lãnh chúa bóc lột nông nô bằng địa tô và những thứ thuế cho họ tự đặt ra như thuế thân, thuế cưới xin, thuế xay bột, săn bắn,...

+ Nông nô lệ thuộc lãnh chúa về thân phận và ruộng đất. Họ canh tác trên khu đất lãnh chúa cho họ thuê và phải nộp tô rất nặng, có khi lên đến 1/2 số sản phẩm thu được mỗi vụ.

Câu hỏi 2 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: Em hãy lập và hoàn thành bảng tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu trung đại theo mẫu dưới đây.

Nội dungLãnh địa phong kiếnThành thị trung đại
Thời gian xuất hiện??
Thành phần dân cư??
Hoạt động kinh tế??

Trả lời:

Nội dungLãnh địa phong kiếnThành thị trung đại
Thời gian xuất hiệnGiữa thế kỉ IXThế kỉ XI
Thành phần dân cưLãnh chúa và nông nôThợ thủ công và thương nhân
Hoạt động kinh tếNông nghiệp là chủ yếuThủ công nghiệp và thương nghiệp

Câu hỏi 3 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST:

Hãy sưu tầm thông tin, tìm hiểu về hội chợ Tây Âu thời trung đại và hiện tại. Trên cơ sở đó, viết một đoạn văn ngắn mô tả về một hội chợ truyền thống ở Tây Âu.

Trả lời:

Hội chợ Săm-pa-nhơ (Pháp)

Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp trong thành thị trung đại Tây Âu từ thế kỷ thứ XI đã tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hoá phát triển, dẫn đến sự xuất hiện của các hội chợ. Trong đó, hội chợ Săm-pa-nhơ ở Đông Bắc Pháp là lớn nhất và có ý nghĩa đối với toàn châu Âu. Hàng hoá đặc trưng của hội chợ này là đồ gia vị, xa xỉ phẩm phương Đông, dạ của Hà Lan, rượu vang và gia súc của Pháp. Thương nhân trong hội chợ chủ yếu gặp nhau để trao đổi hàng hoá và thanh toán qua tín phiếu. Bên cạnh việc trao đổi hàng hóa, hội chợ còn tổ chức những lễ hội, những buổi biểu diễn trò nhào lộn, kịch câm, nuôi dạy thú dữ,... Sang thế kỷ XIV, địa vị của hội chợ Săm-pa-nhơ sụp đổ, các hội chợ khác vẫn tiếp tục tuy nhiên ý nghĩa kinh tế của những hội chợ này kém xa vai trò của hội chợ Săm-pa-nhơ.

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung soạn sử 7 bài 1 Chân trời sáng tạo : Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM