Soạn địa 7 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 17 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 17 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 17 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A ma dôn trang 152 - 155 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Soạn Địa 7 bài 16 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 16 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 16 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ trang 149 - 151 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Soạn Địa 7 bài 15 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 15 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 15 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ trang 145 - 148 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Soạn Địa 7 bài 14 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 14 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 14 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ trang 142 - 144 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Soạn Địa 7 bài 13 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 13 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 13 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ trang 139 - 141 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Soạn Địa 7 bài 12 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 12 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 12 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi trang 138 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.