Chương 6: Châu Nam Cực

Soạn Địa 7 bài 23 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 23 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 23 Chân trời sáng tạo : Thiên nhiên châu Nam Cực, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 176 - 180 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 22 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 22 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 22 Chân trời sáng tạo : Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 173 - 175 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo