Chương 3 : Châu Phi

Soạn Địa 7 bài 12 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 12 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 12 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi trang 138 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi trang 135 - 137 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Soạn Địa 7 bài 10 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 10 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 10 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi trang 133 - 134 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Soạn Địa 7 bài 9 Kết nối tri thức

Soạn Địa 7 bài 9 Kết nối tri thức

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 9 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi trang 127 - 132 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.