Chương 3: Châu Phi

Soạn Địa 7 bài 12 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 12 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 12 Chân trời sáng tạo : Thực hành sưu tầm tư liệu về Cộng hòa Nam Phi, gợi ý viết nội dung báo cáo theo các yêu cầu của bài thực hành trang 139 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 11 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 11 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 11 Chân trời sáng tạo : Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 136 - 138 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 10 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 10 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 9 Chân trời sáng tạo : Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 133 - 135 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo