Soạn Địa 7 bài 3 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 15/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 3 Chân trời sáng tạo : Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 106 - 108 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi soạn địa 7 Chân trời sáng tạo Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu, giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức trước khi đến lớp cho bài học tìm hiểu về cách khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.

Soạn địa 7 bài 3 Chân trời sáng tạo

Nội dung chi tiết tài liệu tham khảo giải bài tập địa lí 7 bài 3 Chân trời sáng tạo:

Mở đầu bài học

Các quốc gia châu Âu luôn hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường trong việc khai thác, sử dụng thiên nhiên để phát triển bền vững. Nhằm duy trì sự phát triển lâu dài và bền vững, châu Âu đã sử dụng những tiến bộ trong khoa học kĩ thuật trong bảo vệ môi trường, có các biện pháp tổ chức, quản lí chặt chẽ trong việc khai thác, sử dụng thiên nhiên.

1. Bảo vệ môi trường nước

Câu hỏi trang 106 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Dựa vào hình 3.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.

Hình 3.1 trang 108 sgk Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu:

- Thực trạng khai thác nước:

+ Trước đây, tình trạng khai thác nguồn nước quá mức, các hóa chất từ sản xuất nông nghiệp, nước thải từ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt,… khiến môi trường nước châu Âu bị ô nhiễm.

=> Còn khoảng 44% nguồn nước sông, hồ và 75% nguồn nước ngầm đạt chất lượng tốt.

- Bảo vệ môi trường nước:

Các quốc gia ở châu Âu đã nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường nước với các biện pháp như:

+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng

+ Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.

+ Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước,…

=> Giảm lượng nước sử dụng cho các ngành kinh tế, giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước với chất lượng tốt cho sinh hoạt, sản xuất.

2. Bảo vệ môi trường không khí

Câu hỏi trang 107 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Quan sát hình 3.2 và dựa vào thông tin trong bài, em hãy:

- Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó?

- Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.

Hình 3.2 trang 107 sgk Lịch sử và địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005: Tỉ lệ các chất gây ô nhiễm đều giảm. Giảm nhanh nhất là khí SO2, giảm chậm nhất là khí NH2. Cụ thể:

+ NH3 năm 2019 giảm 8% so với năm 2005.

+ NO2 năm 2019 giảm 42% so với năm 2005.

+ PM2.5 năm 2019 giảm 29% so với năm 2005.

+ SO2 năm 2019 giảm 76% so với năm 2005.

-> Nguyên nhân có sự thay đổi đó là: Các nước châu Âu đã triển khai các biện pháp nhằm làm giảm lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí.

- Các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu:

+ Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.

+ Làm sạch khí thải nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp.

+ Xây dựng các khu phát thải thấp ở các thành phố, sử dụng tiêu chuẩn xe ô tô của châu Âu để hạn chế nguồn khí phát thải.

+ Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải của sản xuất nông nghiệp.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng không khí.

3. Bảo vệ đa dạng sinh học

Câu hỏi trang 108 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong bài, em hãy trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu.

Câu hỏi trang 108 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Trả lời:

* Vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu:

- Vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với châu Âu:

+ Rừng góp phần điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước, bảo vệ đa dạng sinh học, cung cấp gỗ cho sản xuất giấy, sản xuất đồ dân dụng,...

+ Nguồn lợi sinh vật biển đa dạng đã thúc đẩy sự phát triển mạnh của ngành thủy sản.

- Hiện trạng: Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, vấn đề ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu,… đã làm suy giảm đa dạng sinh học, nhiều loại động, thực vật bị sụt giảm về số lượng.

- Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.

+ Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.

+ Xây dựng vành đai xanh quanh đô thị.

+ Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…

=> Nhờ các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trên mà rừng ở châu Âu ngày càng mở rộng (chiếm khoảng 25% tổng diện tích rừng thế giới, năm 2020), nhiều loài sinh vật được bảo tồn.

Luyện tập - vận dụng

Câu 1 trang 108 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: Em hãy liệt kê các biện pháp bảo vệ môi trường nước, môi trường không khí và đa dạng sinh học ở châu Âu vào bảng theo mẫu sau:

Biện pháp bảo vệ
Môi trường nước?
Môi trường không khí?
Đa dạng sinh học?

Trả lời:

Biện pháp bảo vệ
Môi trường nước

- Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng, cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.

- Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước,…

Môi trường không khí

- Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.

- Làm sạch khí thải nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp.

- Xây dựng các khu phát thải thấp ở các thành phố, sử dụng tiêu chuẩn xe ô tô của châu Âu để hạn chế nguồn khí phát thải.

- Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiếm chất thải của sản xuất nông nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát lượng không khí.

Đa dạng sinh học

- Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

- Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.

- Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.

- Xây dựng vành đai xanh quanh đô thị.

- Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…

Câu 2 trang 108 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: 

Em hãy lựa chọn thực hiện một trong hai nhiệm vụ sau

Nhiệm vụ 1: Sưu tầm hình ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường của một số quốc gia ở châu Âu.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu và viết báo cáo ngắn về một hoạt động bảo vệ môi trường (nước, không khí hoặc đa dạng sinh học) ở địa phương em.

Trả lời:

Nhiệm vụ 1: Một số hình ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường của một số quốc gia ở châu Âu:

Đảo năng lượng sạch đầu tiên trên thế giới tại Đan Mạch

Đảo năng lượng sạch đầu tiên trên thế giới tại Đan Mạch

Người dân Bồ Đào Nha hưởng ứng Ngày không xe hơi

Người dân Bồ Đào Nha hưởng ứng Ngày không xe hơi

Nhiệm vụ 2: Viết báo cáo ngắn về một hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương em, các em có thể tham khảo ví dụ sau:

Hoạt động bảo vệ môi trường không khí ở TP. Hà Nội

Hiện nay, TP. Hà Nội xác định được 12 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Trong đó, nhóm nguyên nhân chủ quan do con người gây ra. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khách quan như: Bụi mịn, chất ô nhiễm từ bên ngoài di chuyển vào thành phố; hiện tượng nghịch nhiệt…

Để bảo vệ môi trường không khí, thành phố đã triển khai các biện pháp:

- Lắp đặt hệ thống trạm quan trắc chất lượng không khí tương đối đồng bộ.

- Ban hành một số văn bản hướng dẫn và yêu cầu các sở, ban, ngành cùng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

- Đẩy mạnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo tiêu chuẩn châu Âu đối với các phương tiện giao thông; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân,…

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung soạn địa 7 bài 3 Chân trời sáng tạo: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM