Soạn Địa 7 bài 2 Kết nối tri thức

Xuất bản: 09/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 2 Kết nối tri thức bằng việc trả lời toàn bộ câu hỏi trang 101 - 103 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Địa 7 Kết nối tri thức Bài 2 : Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Địa lớp 7 bài 2 Kết nối tri thức

Tài liệu giải bài tập Địa lí 7 bài 2 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết:

Mở đầu

Câu hỏi trang 101 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Em hãy nêu một số hiểu biết của em về dân cư, xã hội ở châu Âu.

Trả lời

Dân cư châu Âu chủ yếu là người già, tuổi thọ cao, xã hội văn minh và hiện đại, đại diện cho văn hoá phương Tây. Châu Âu có nhiều thành phố lớn nổi tiếng thế giới.

Bài học

1. Cơ cấu dân cư

Câu hỏi 1 trang 102 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1, 2 trong mục 1, hãy nêu đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu.

Trả lời

Đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu:

- Số dân: 747 triệu người (2020).

- Cơ cấu dân số già:

+ Nhóm tuổi 0 – 14 chiếm tỉ lệ nhỏ, xu hướng giảm (Năm 1990 là 20,5%, năm 2020 là 16,1% => giảm 4,4%).

+ Nhóm tuổi trên 65 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ cao, xu hướng tăng (Năm 1990 là 12,6%, năm 2020 là 19,1% => tăng 6,5%).

- Dân cư châu Âu có sự chênh lệch về tỉ lệ giới tính: Năm 2020, tỉ lệ giới tính nam là 48,3%, trong khi tỉ lệ giới tính nữ là 51,7% => Tỉ lệ giới tính nam cao hơn tỉ lệ giới tính nữ 3,4%.

2. Đô thị hóa

Câu hỏi 1 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Đọc thông tin trong mục 2, cho biết các đặc điểm của đô thị hóa ở Châu Âu.

Trả lời

- Quá trình đô thị hóa ở Châu Âu gắn liền với quá trình công nghiệp hóa.

- Các đô thị mở rộng và nối liền với nhau tại thành các dải đô thị, cụm đô thị xuyên biên giới.

- Việc phát triển của đô thị đã thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn.

- Tỉ lệ dân đô thị cao 75% (2020).

Câu hỏi 2 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức 

Dựa vào hình 1, hãy kể tên các đô thị từ 5 triệu người trở lên ở châu Âu.

Trả lời

Các đô thị từ 5 triệu người trở lên ở châu Âu là: Pa-ri, Mát-xcơ-va, Luân Đôn, Ma-đrít, Bác-xê-lô-na, Xanh Pê-téc-bua.

3. Di cư

Câu hỏi 1 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức 

Đọc thông tin trong mục 3, cho biết đặc điểm di cư ở Châu Âu.

Trả lời

- Dân cư châu Âu phần lớn thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

- Châu Âu là khu vực nhập cư lớn. Năm 2019, châu Âu đã tiếp nhận khoảng 82 triệu người di cư quốc tế.

- Việc di cư dân số trong nội bộ châu Âu ngày càng tăng => ảnh hưởng đến dân số của quốc gia.

Luyện tập - Vận dụng

Câu 1 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Dựa vào bảng 1 trang 101, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020. Nêu nhận xét.

Trả lời

Biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu giai đoạn năm 1990 – 2020 (%)

Biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu giai đoạn năm 1990 – 2020 (%)

=> Nhận xét:

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Châu Âu giai đoạn 1990 - 2020 có sự thay đổi:

- Giảm tỉ trọng ở nhóm 0 - 14 tuổi, từ 20,5% (1990) xuống 16,1%  (2020) (giảm 4,4%).

- Giảm tỉ trọng ở nhóm 15 - 64 tuổi, từ 66,9% (1990) xuống 64,8% (2020) (giảm 2,1%).

- Tăng tỉ trọng ở nhóm 65 tuổi trở lên, từ 12,6% (1990) lên 19,1% (2020) (tăng 6,5%).

=> Dân số châu Âu đang có xu hướng già hóa.

Câu 2 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Tìm hiểu về ảnh hưởng của cơ cấu dân số già đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Âu.

Trả lời

Dân số già gây ra nhiều hậu quả kinh tế xã hội ở châu Âu như:

- Thiếu lao động.

- Chi phí phúc lợi cho người già rất lớn (quỹ nuôi dưỡng chăm sóc người cao tuổi, trả lương hưu đảm bảo đời sống, các phúc lợi xã hội, bảo hiểm y tế,...).

-HẾT-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn Địa 7 bài 2 Kết nối tri thức : Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu . Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM