Soạn Địa 7 bài 14 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 20/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 14 Chân trời sáng tạo : Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 143 - 149 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi soạn địa 7 Chân trời sáng tạo Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ, giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức trước khi đến lớp cho bài học tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư và xã hội của Bắc Mỹ.

Soạn địa 7 bài 14 Chân trời sáng tạo

Nội dung chi tiết tài liệu tham khảo giải bài tập địa lí 7 bài 14 Chân trời sáng tạo:

Mở đầu bài học

Nhờ thiên nhiên đặc sắc và văn hóa đa dạng, Bắc Mỹ là một trong những khu vực có tài nguyên du lịch phong phú. Thiên nhiên Bắc Mỹ có sự phân hóa đa dạng. Vấn đề đô thị hóa, nhập cư và chủng tộc là những vấn đề dân cư, xã hội nổi bật.

1. Đặc điểm chung của thiên nhiên Bắc Mỹ

a) Địa hình

Câu hỏi trang 144 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Dựa vào hình 14.1 và thông tin trong bài, em hãy:

- Kể tên các cao nguyên, bồn địa, dãy núi và đồng bằng ở Bắc Mỹ.

- Trình bày sự phân hóa địa hình Bắc Mỹ theo chiều đông - tây.

Đồng bằng: Đồng bằng Trung Tâm, đồng bằng Duyên Hải vịnh Mê-hi-cô, đồng bằng Duyên Hải Đại Tây Dương,...

Hình 14.1 Bản đồ tự nhiên khu vực Bắc Mỹ

Trả lời:

- Các cao nguyên, bồn địa, dãy núi và đồng bằng ở Bắc Mỹ:

+ Cao nguyên: La-bra-đô, Cô-lô-ra-đô,...

+ Bồn địa: Bồn địa Lớn

+ Dãy núi: A-la-xca, Mác-ken-di, Cooc-đi-e, Bruc-xơ, A-pa-lat, Nê-va-đa,...

- Sự phân hóa địa hình Bắc Mỹ theo chiều đông - tây thành 3 khu vực:

+ Miền núi thấp và trung bình ở phía đông: gồm dãy núi già A-pa-lát, cao nguyên La-bra-do.

+ Miền đồng bằng: khu vực rộng lớn ở giữa, cao trung bình 200 - 500 m, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam, gồm ĐB. Ca-na-đa, ĐB. Lớn, ĐB. Trung Tâm và đồng bằng duyên hải.

+ Núi cao: phân bố ở phía tây, địa hình hiểm trở nhất Bắc Mỹ, kéo dài 9 000 km theo chiều bắc nam.

b) Khí hậu

Câu hỏi 1 trang 145 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Dựa vào hình 14.2 và thông tin trong bài, em hãy trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ theo chiều bắc - nam và theo chiều đông - tây.

Hình 14.2. Bản đồ khí hậu khu vực Bắc Mỹ

Hình 14.2. Bản đồ khí hậu khu vực Bắc Mỹ

Trả lời:

* Sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ theo chiều bắc – nam và theo chiều đông – tây:

+ Theo chiều bắc – nam: Phân hóa thành những đới khí hậu khác nhau: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt và nhiệt đới.

+ Theo chiều đông – tây: vùng ven biển có mưa nhiều, càng vào sâu trong đất liền khí hậu mang tính chất lục địa (khô, ít mưa).

* Sự phân hóa bao gồm:

- Đới khí hậu cực và cận cực: phân bố từ 60⁰B trở lên vùng cực, nhiệt độ trung bình năm thấp, mùa đông rất lạnh, lượng mưa ít.

- Đới khí hậu ôn đới: chiếm diện tích lớn nhất, từ khoảng vĩ độ 40 - 60⁰B.

+ Vùng ven biển: khí hậu ôn hòa, lượng mưa tương đối lớn.

+ Sâu trong nội địa: mùa hè nóng, nhiệt độ tăng dần từ bắc xuống nam.

- Đới khí hậu cận nhiệt: chiếm diện tích lớn ở phía Nam.

+ Ven biển phía tây: khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

+ Ven biển phía đông: khí hậu cận nhiệt ẩm.

- Đới khí hậu nhiệt đới: chiếm diện tích nhỏ nhất, phía nam bán đảo Phlo-ri-đa và quần đảo Ha-oai; nhiệt độ quanh năm cao, lượng mưa nhiều nhưng phân bố không đều.

c) Sông, hồ

Câu hỏi trang 145 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Dựa vào hình 14.1 và thông tin trong bài, em hãy:

- Kể tên các sông và hồ chính ở Bắc Mỹ.

- Nhận xét đặc điểm phân bố mạng lưới sông ngòi của Bắc Mỹ.

Trả lời:

* Các sông và hồ chính ở Bắc Mỹ:

- Các sông: Xanh Lô-răng, Mi-xi-xi-pi, Ri-ô Gran-đê,...

- Các hồ: hồ Thượng, Hu-rôn, Mi-si-gân, Ê-ri, Ôn-ta-ri-ô,...

* Đặc điểm phân bố mạng lưới sông ngòi của Bắc Mỹ:

- Bắc Mỹ có hệ thống sông, hồ khá phát triển.

- Sông, hồ có nguồn cung cấp nước do băng tuyết tan và do mưa.

- Phần lớn các hệ thống sông đổ ra Đại Tây Dương.

- Chế độ dòng chảy của sông phụ thuộc nhiều vào chế độ mưa.

- Bắc Mỹ có nhiều hồ, phần lớn phân bố ở phía bắc.

=> Mạng lưới sông ngòi khá dày đặc và phân bố khắp lãnh thổ.

d) Các đới thiên nhiên

Câu hỏi trang 146 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

Trả lời:

Đặc điểm các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ:

- Đới lạnh: Khí hậu lạnh giá, lượng băng tuyết vĩnh cửu lớn. Cảnh quan chủ yếu là đồng rêu, phía nam có rừng thưa. Động vật ít phong phú.

- Đới ôn hòa: Có diện tích lớn nhất, cảnh quan rừng lá kim, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng lá cứng. Nội địa có hoang mạc và bán hoang mạc. Động vật khá phong phú.

- Đới nóng: Phát triển rừng nhiệt đới ẩm. Phía tây nam có khí hậu khô hạn, cảnh quan chủ yếu là cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc. Động vật có nhiều loài đặc hữu.

2. Dân cư, xã hội Bắc Mỹ

a) Vấn đề nhập cư và chủng tộc

Câu hỏi trang 141 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Dựa vào hình 14.3 và thông tin trong bài, em hãy:

- Trình bày vấn đề nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.

- Nêu những ảnh hưởng của vấn đề này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Bắc Mỹ.

Hình 14.3 trang 146 sgk Lịch sử và địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

* Vấn đề nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ:

- Vấn đề nhập cư:

+ Sau cuộc phát kiến ra châu Mỹ năm 1492, người châu Âu di cư sang ngày càng nhiều, người da đen từ châu Phi bị bắt sang làm nô lệ.

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Bắc Mỹ thu hút người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới.

+ Những thập niên gần đây, người nhập cư vào Bắc Mỹ chủ yếu đến từ khu vực Trung và Nam Mỹ, châu Á.

- Chủng tộc ở Bắc Mỹ rất đa dạng (do lịch sử nhập cư), bao gồm các chủng tộc:

+ Môn-gô-lô-it nguồn gốc từ châu Á.

+ Nê-grô-it từ châu Phi.

+ Ơ-rô-pê-ô-it từ châu Âu.

=> Hòa huyết, hình thành nhiều nhóm người lai.

* Những ảnh hưởng của vấn đề này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Bắc Mỹ

- Người nhập cư đóng góp đáng kể vào gia tăng dân số của khu vực, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa và tạo ra nhiều ảnh hưởng đến đời sống xã hội ở Bắc Mỹ.

+ Thuận lợi: Góp phần tăng tỉ lệ nguồn lao động, đẩy nhanh quá trình đô thị hoá, làm phong phú đa dạng nền văn hoá,...

+ Khó khăn: vấn đề tội phạm quốc tế, phân biệt chủng tộc, vấn đề về an ninh trật tự xã hội, giải quyết việc làm và sức ép đối với cơ sở hạ tầng,...

b) Vấn đề đô thị hóa

Câu hỏi trang 147 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST

Dựa vào các hình 14.4, 14.5, 14.6 và thông tin trong bài, em hãy phân tích vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.

Trả lời:

Vấn đề đô thị hóa ở Bắc Mỹ:

- Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ => xuất hiện các siêu đô thị và các dải đô thị nổi bật là dải đô thị Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn.

- Các đô thị lớn của Bắc Mỹ chủ yếu tập trung phía nam hệ thống Ngũ Hồ và ven Đại Tây Dương. Vào sâu trong nội địa các đô thị nhỏ và thưa thớt hơn.

- Tỉ lệ dân đô thị ở Bắc Mỹ cao nhất so với các châu lục khác trên thế giới (82,6% - 2020).

- Hai siêu đô thị Bắc Mỹ là Niu Ioóc và Lốt An-giơ-let.

Luyện tập - vận dụng

Câu 1 trang 149 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: Cho biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai trạm khí tượng sau:

Hình 14.7 trang 149 sgk Lịch sử và địa lí 7 Chân trời sáng tạo

a. Hãy xác định vị trí hai trạm khí tượng trên hình 14.7.

b. Nhận xét nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng trên.

Trả lời:

a. Vị trí hai trạm khí tượng trên hình 14.7

- Trạm khí tượng Tô-rôn-tô thuộc đới khí hậu ôn đới.

- Trạm khí tượng Mai-a-mi thuộc đới khí hậu nhiệt đới.

b. Nhận xét nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng

* Trạm khí tượng Tô-rôn-tô:

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ tháng cao nhất đạt 23oC (tháng 7).

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất 1oC (tháng 1).

+ Nhiệt độ trung bình năm thấp: 9,4oC.

=> Biên độ nhiệt năm lớn (22oC).

- Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm rất thấp, chỉ đạt 174 mm.

+ Tháng có lượng mưa cao nhất: tháng 9 (70mm).

+ Tháng có lượng mưa thấp nhất: tháng 1,2 (30mm).

* Trạm khí tượng Mai-a-mi:

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ tháng cao nhất đạt 32oC (tháng 7,8).

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất 24oC (tháng 1).

+ Nhiệt độ trung bình năm thấp: 27,4oC.

=> Biên độ nhiệt năm nhỏ (8oC).

- Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm lớn, đạt 1313 mm.

+ Tháng có lượng mưa cao nhất: tháng 6 (210mm).

+ Tháng có lượng mưa thấp nhất: tháng 1,2 (50mm).

Câu 2 trang 149 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: Chứng minh rằng Bắc Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng.

Trả lời:

Bắc Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng do lịch sử nhập cư phức tạp, cụ thể :

- Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it từ châu Âu nhập cư sau 1492.

- Chủng tộc Nê-grô-it từ châu Phi bị cưỡng bức đến Bắc Mỹ từ thế kỉ XVI - XIX.

- Chủng tộc Môn-gô-lô-it nguồn gốc từ châu Á.

=> Các nhóm người này hòa huyết, hình thành nên nhiều nhóm người lai.

Câu 3 trang 149 SGK Lịch sử và Địa lí 7 CTST: Bắc Mỹ có nhiều cảnh quan thiên nhiên và công trình văn hóa nổi tiếng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới. Em hãy sưu tập hình ảnh và viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) giới thiệu một di sản thế giới ở Bắc Mỹ mà em yêu thích.

Trả lời:

Vườn quốc gia Núi lửa Hawaii

Vườn quốc gia Núi lửa Hawaii, được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1916, là một vườn quốc gia nằm trên đảo Hawaii thuộc tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Nó bao gồm hai ngọn núi lửa đang hoạt động là Kīlauea, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới và Mauna Loa, ngọn núi lửa hình khiên lớn nhất thế giới. Vườn quốc gia này cung cấp cho các nhà khoa học cái nhìn sâu sắc về sự hình thành và phát triển của Quần đảo Hawaii và các nghiên cứu đang diễn ra về các quá trình hoạt động của núi lửa. Đối với du khách, vườn quốc gia cung cấp cảnh quan núi lửa vô cùng ấn tượng, cũng như cái nhìn thoáng qua về hệ động thực vật quý hiếm. Để ghi nhận các giá trị nổi bật của nó, vườn quốc gia đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 1980 và Di sản thế giới từ năm 1987. Năm 2012, vườn quốc gia này là địa điểm thứ 14 được khắc trên loạt tiền xu Quarter kỷ niệm cảnh đẹp của Hoa Kỳ.

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung soạn địa 7 bài 14 Chân trời sáng tạo: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM