Soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức

Xuất bản: 12/09/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức bằng việc trả lời câu hỏi về Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi trang 135 - 137 SGK Lịch sử và Địa lí 7 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Địa 7 Kết nối tri thức Bài 11 : Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức ngắn gọn

Tài liệu giải bài tập Địa lí 7 bài 11 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ:

Mở đầu

Câu hỏi trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Thiên nhiên châu Phi phân hóa thành các môi trường tự nhiên khác nhau. Mỗi môi trường tự nhiên có đặc điểm riêng về khí hậu, đất, nguồn nước, sinh vật,...

Người dân châu Phi sinh sống ở các môi trường đã khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên như thế nào?

Trả lời

Châu Phi có môi trường thiên nhiên rất đa dạng. Ở mỗi môi trường có đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên khác nhau, việc khai thác, sử dụng của con người cũng khác nhau.

- Môi trường xích đạo: hạn chế tình trạng xói mòn đất, bảo vệ tài nguyên rừng.

- Môi trường nhiệt đới: chú ý thuỷ lợi, khai thác khoáng sản hợp lí.

- Môi trường hoang mạc: chống biến đổi khí hậu và tình trạng hoang mạc hoá.

- Môi trường cận nhiệt: chống khô hạn và hoang mạc hoá.

Bài học

Để soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức ngắn gọn, dễ hiểu nhất, Đọc tài liệu trả lời các câu hỏi trong khi học bài để các em học Địa 7 tốt hơn.

1. Khai thác, sử dụng vào bảo vệ thiện nhiên ở môi trường xích đạo

Câu hỏi trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Đọc thông tin trong mục và quan sát hình 4 (trang 131), hãy.

- Xác định phạm vi môi trường xích đạo ở châu Phi.

- Trình bày cách thức con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo.

Trả lời

- Phạm vi môi trường xích đạo ở châu Phi: gồm bồn địa Công-gô và duyên hải phía bắc vịnh Ghi- nê.

- Cách thức con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo:

+ Trồng cây quanh năm, gối vụ và xen canh nhiều loại cây (nhờ nhiệt độ và độ ẩm cao).

+ Hình thành các khu vực chuyên canh cây công nghiệp (cọ dầu, ca cao,...) theo quy mô lớn để xuất khẩu hoặc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

+ Tích cực trồng và bảo vệ rừng (do tầng mùn trong đất không dày, lớp phủ thực vật bị tàn phá nhiều nên dễ bị rửa trôi).

2. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới

Câu hỏi trang 136 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Đọc thông tin trong mục 2 và quan sát hình 4 (trang 131), hãy:

- Xác định phạm vi môi trường nhiệt đới ở châu Phi.

- Trình bày cách thức để con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới.

Trả lời

- Khi soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức, em thấy phạm vi môi trường nhiệt đới ở Châu Phi gần như trùng với ranh giới đới khí hậu cận xích đạo (khoảng 20°B - 20°N).

- Cách thức để con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới:

Cách thức để con người khai thác:

+ Những vùng khô hạn như xa van ở Nam Xa-ha-ra: canh tác phổ biến theo hình thức nương rẫy. Cây trồng chính lạc, bông, kê,...; chăn nuôi dê, cừu,... theo hình thức chăn thả.

+ Những vùng khí hậu nhiệt đới ẩm như Đông Nam Phi: hình thành các vùng trồng cây ăn quả (chuối,...) và cây công nghiệp (chè, thuốc lá, bông….) với mục đích xuất khẩu.

+ Khai thác xuất khẩu khoáng sản (vàng, đồng, chì, dầu mỏ, khí tự nhiên,...), một số nước phát triển công nghiệp chế biến.

Bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới:

+ Xây dựng các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước cho nông nghiệp và sinh hoạt.

+ Một số quốc gia đã thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, để bảo vệ hệ sinh thái cũng như phát triển du lịch.

3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc

Câu hỏi trang 137 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Đọc thông tin trong mục 3 và quan sát hình 4 (trang 131), hãy:

- Xác định phạm vi môi trường hoang mạc ở châu Phi.

- Trình bày cách thức để con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc.

Trả lời

- Phạm vi môi trường hoang mạc ở châu Phi: gồm hoang mạc Xa-ha-ra ở Bắc Phi; hoang mạc Ca-la-ha-ri, hoang mạc Na-mip ở Nam Phi.

- Cách thức để con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc:

Cách thức để con người khai thác:

+ Khu vực ốc đảo: trồng cây ăn quả (cam, chanh,...), chà là và 1 số cây lương thực (lúa mạch,...) trên những mảnh ruộng nhỏ.

+ Chăn nuôi gia súc (dê, lạc đà,...) dưới hình thức du mục.

+ Nhờ tiến bộ của kĩ thuật khoan sâu, nhiều mỏ dầu khí lớn, các mỏ khoáng sản và các túi nước ngầm được phát hiện => đem lại nguồn thu lớn.

Bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc:

Các nước trong khu vực đã có nhiều biện pháp như hợp tác để thành lập “vành đai xanh” chống hoang mạc hóa,...

4. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường cận nhiệt

Câu hỏi trang 137 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Đọc thông tin trong mục 4 và quan sát hình 4 (trang 131), hãy:

- Xác định phạm vi môi trường cận nhiệt ở châu Phi.

- Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường cận nhiệt.

Trả lời

- Phạm vi môi trường cận nhiệt ở châu Phi: gồm dãy At-lat và vùng đồng bằng ven biển Bắc Phi, vùng cực nam châu Phi.

- Cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường cận nhiệt:

+ Trồng các loại cây ăn quả (nho, cam, chanh, ô liu,...) và một số cây lương thực (lúa mì, ngô).

+ Chăn nuôi gia súc chính là cừu.

+ Phát triển hoạt động khai thác khoáng sản: trung tâm lớn của thế giới về khai thác dầu (An-giê-ri), đứng đầu thế giới về khai thác vàng, kim cương (Cộng hòa Nam Phi).

+ Phát triển du lịch.

Luyện tập - vận dụng

Sau khi tìm hiểu toàn bộ thông tin trong bài học, trải nghiệm cùng kiến thức mới, các em sẽ trả lời các câu hỏi Luyện tập - vận dụng để hoàn thành phần Soạn địa 7 bài 11 Kết nối tri thức.

Câu 1 trang 137 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Hãy lập bảng so sánh cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo và môi trường nhiệt đới châu Phi.

Trả lời

Môi trường xích đạoMôi trường nhiệt đới

+ Trồng cây quanh năm, gối vụ và xen canh nhiều loại cây.
+ Hình thành các khu vực chuyên canh cây công nghiệp (cọ dầu, ca cao,...) theo quy mô lớn để xuất khẩu hoặc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

+ Những vùng khô hạn canh tác phổ biến theo hình thức nương rẫy, chăn nuôi theo hình thức chăn thả.
+ Những vùng khí hậu nhiệt đới ẩm hình thành các vùng trồng cây ăn quả (chuối,...) và cây công nghiệp (chè, thuốc lá, bông....) với mục đích xuất khẩu.
+ Khai thác xuất khẩu khoáng sản (vàng, đồng, chì, dầu mỏ, khí tự nhiên,...), một số nước phát triển công nghiệp chế biến.

Câu 2 trang 137 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Tìm hiểu về hoang mạc Xa-ha-ra.

Trả lời

- Xa-ha-ra là hoang mạc nóng lớn nhất và khắc nghiệt nhất trên thế giới.

- Với diện tích 9,4 triệu km2, Xa-ha-ra bao trùm hầu hết Bắc Phi.

- Nhiều người nghĩ về hoang mạc Xa-ha-ra: một biển các đụn cát. Trên thực tế, địa hình ở đây khá đa dạng như cao nguyên đá tảng, những vùng đồng bằng rộng lớn bao phủ bởi sỏi, thung lũng khô cằn và cả những vùng đất mặn.

- Về dân cư, Xa-ha-ra có diện tích tương đương với Hoa Kì nhưng chỉ có 2,5 triệu người sinh sống. Họ chủ yếu tập trung ở Ai Cập, Ma Rốc và An-gê-ri.

- Lạc đà là loài động vật rất thích hợp sống ở sa mạc Xa-ha-ra, nó có thể thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt nơi đây và là phương tiện chủ yếu để di chuyển qua sa mạc rộng lớn này.

-HẾT-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn Địa 7 bài 11 Kết nối tri thức Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM