Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Xuất bản: 16/09/2022 - Tác giả:

Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế, hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 63, 64 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tại sao các quốc gia lại có sự phát triển kinh tế không đồng đều như vậy?

Sau khi học xong bài học này ta có thể trả lời như sau:

- Mỗi nguồn lực có vai trò nhất định đối với phát triển kinh tế. Ở mỗi ngành, mỗi giai đoạn phát triển, các nguồn lực có mức độ tác động đến phát triển kinh tế khác nhau → Các quốc gia có các nguồn lực phát triển kinh tế không giống nhau → Các quốc gia có sự phát triển kinh tế không đồng đều.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21

Tài liệu giải bài tập địa lí 10 bài 21 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết:

Trả lời câu hỏi trang 63:

1. Khái niệm

Câu hỏi. Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày khái niệm nguồn lực.

Trả lời:

* Khái niệm nguồn lực: Nguồn lực phát triển kinh tế của một lãnh thổ là sức mạnh tổng hợp được tích luỹ từ vị trí địa li, lịch sử - văn hoá, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, các tài sản hiện có và tiềm năng của những tài sản hình thành trong tương lai, bao gồm cả nguồn lực từ bên ngoài có thể huy động nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của lãnh thổ đó.

2. Phân loại: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21

Câu hỏi. Dựa vào sơ đồ trong mục 2, hãy trình bày sự phân loại các nguồn lực.

Trả lời:

- Nguồn lực phát triển kinh tế rất đa dạng, có thể phân loại theo nguồn gốc (vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế — xã hội) và theo phạm vi lãnh thổ (bên trong và bên ngoài lãnh thổ).

- Phân loại các nguồn lực:

Sự phân loại các nguồn lực:

- Nguồn lực bên trong lãnh thổ:

+ Vị trí địa lí (vị trí tự nhiên, kinh tế, chính trị).

+ Nguồn lực tự nhiên (đất, nước, không khí, khí hậu, sinh vật, khoáng sản,…).

+ Nguồn lực KT-XH (vốn, chính sách phát triển, lịch sử - văn hóa, nguồn lao động, thị trường,…).

- Nguồn lực bên ngoài lãnh thổ:

+ Vốn đầu tư nước ngoài.

+ Nguồn nhân lực nước ngoài.

+ Thị trường nước ngoài.

+ Khoa học – công nghệ nước ngoài,…

3. Vai trò của nguồn lực: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21

Câu hỏi. Dựa vào thông tin trong mục 3, hãy phân tích vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế.

Trả lời:

* Vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế:

- Vị trí địa lí có thể tạo điều kiện thuận lợi hay gây khó khăn trong việc trao đổi, hợp tác cùng phát triển giữa các lãnh thổ, đặc biệt trong xu thế hội nhập của nên kinh tế.

- Nguồn lực tự nhiên là yếu tố đầu vào để sản xuất ra hàng hoá, dịch vụ giúp phát triển kinh tế. Sự giàu có và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

- Nguồn lực kinh tế — xã hội đóng vai trò trực tiếp và vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế — xã hội của một lãnh thỏ: Nguồn lao động là nguồn lực có vai trò quyết định trong sự phát triển của nền kinh tế. Nguồn lao động đông đảo, có chất lượng cao là nền tảng vững chắc để chuyển dịch nên kinh tế sang kinh tế trí thức, định hướng phát triển bền vững. Vốn đầu tư, chính sách và khoa học - công nghệ.... tạo ra môi trường sản xuất hiện đại, linh hoạt giúp tăng năng suất lao động.

- Các nguồn lực từ bên ngoài lãnh thổ: việc tận dụng, thu hút vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tri thức và sản phẩm khoa học — công nghệ, thị trường từ bên ngoài lãnh thỏ,... sẽ tạo thêm sức mạnh cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt trong thời kì kinh tế tri thức và các xu hướng hợp tác hoá, quốc tế hoá ngày càng mở rộng.

=> Việc kết hợp giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực từ bên ngoài một cách hợp lí, sẽ giúp phát triển kinh tế của một lãnh thổ diễn ra nhanh và bên vững.

Luyện tập trang 64: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21

Câu hỏi:

Lấy ví dụ về tác động của một trong các nhân tố: vị trí địa lí, tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động, vốn đầu tư nước ngoài đến phát triên kinh tê

Trả lời:

- Vị trí địa lí: Nước ta có vị trí địa lí nằm trong vùng nội chí tuyến, tiếp giáp với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên biển và đất liền; nằm ở ngã tư đường hàng không và hàng hải quốc tế,… → Phát triển kinh tế mở, giao lưu và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tài nguyên khoáng sản: Đông Nam Bộ giàu có về tài nguyên dầu mỏ, khí đốt → Đòn bẩy để Đông Nam Bộ phát triển kinh tế, đóng góp GDP lớn, trở thành vùng có nền kinh tế phát triển nhất nước ta.

- Nguồn lao động: Việt Nam có lao động đông, trình độ đang ngày càng được nâng lên → Là thị trường tiêu thụ rộng lớn, lao động giá rẻ → Thu hút đầu tư, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Vốn đầu tư nước ngoài: các trung tâm công nghiệp, khu kinh tế ven biển ở nước ta thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn → Trở thành vùng động lực thúc đẩy kinh tế ven biển phát triển, đóng góp GDP lớn cho đất nước.

Vận dụng trang 64: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21

Câu hỏi: Tìm hiểu và trình bày một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở địa phương em.

Trả lời:

- HS tự tìm hiểu nguồn lực ở địa phương thông qua website của địa phương, báo chí, loa đài .....

- Chú ý một số nguồn lực sau:

+ Vị trí địa lí (vị trí tự nhiên, kinh tế, chính trị).

+ Nguồn lực tự nhiên (đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản, biển,...).

+ Nguồn lực kinh tế - xã hội (vốn, chính sách phát triển, lịch sử - văn hoá, nguồn lao động, thị trường,...).

+ Vốn đầu tư nước ngoài, nguồn nhân lực nước ngoài, khoa học nước ngoài,...

- Kết thúc nội dung soạn địa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 21- 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM