Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20: Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới

Xuất bản: 16/09/2022 - Tác giả:

Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20: Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới, hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 60 - 62 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tại sao dân cư phân bố không đồng đều? Tại sao dân cư lại có xu hướng tập trung vào các đô thị?

Sau khi học xong bài học này ta sẽ trả lời như sau:

- Phân bố dân cư chịu tác động tổng hợp của hàng loạt nhân tố từ tự nhiên đến kinh tế - xã hội. Các nhân tố này không tác động riêng lẻ mà kết hợp với nhau -> Dân cư phân bố không đồng đều.

- Các đô thị là khu vực có nhiều thuận lợi để định cư, kinh tế phát triển -> Thu hút được nhiều dân cư đến sinh sống và làm việc, là nơi tập trung đông dân.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20: Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20

Tài liệu giải bài tập địa lí 10 bài 20 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết:

1. Phân bố dân cư

Câu hỏi trang 61. Dựa vào hình 20 và thông tin trong mục 1, hãy:

- Xác định trên bản đồ một số nước có mật độ dân số trên 200 người/km? và một số nước có mật độ dân số dưới 10 người/km?.

- Phân tích tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phân bồ dân cư.

Trả lời:

* Một số nước có mật độ dân số trên 200 người/km? và một số nước có mật độ dân số dưới 10 người/km?.

- Mật độ dân số trên 200 người/km: Tây Âu, đông bắc Ấn Độ, phía đông Châu Á (Đông Á),...

- Mật độ dân số dưới 10 người/km: Can- na- đa, Ôxtrây- li- a, Ca- Dắc- xtan, Liêng Bang Nga, Li- Bi, Mô- ri- ta- ni,

* Phân tích tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phân bồ dân cư.

- Nhân tố tự nhiên: Tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây trở ngại cho sự cư trú của con người. NhÌn chung, những khu vực có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phong phú, môi trường thiên nhiên thuận lợi là các khu vực có dân cư sinh sông đông đúc và ngược lại.

- Nhân tố kinh tế - xã hội

+ Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quyết định việc phân bố dân cư, làm cho phân bố dân cư chuyển từ tự phát sang tự giác. Sự phân bố dân cư phụ thuộc chặt chẽ vào tính chât của nên kinh tê. Nói chung, những khu vực dân cư đông đúc thường găn với các hoạt động công nghiệp, dịch vụ.

+ Những khu vực được khai thác lâu đời thường có dân cư đông đúc hơn những khu vực mới khai thác.

+ Di cư có tác động tới sự phân bó dân cư thế giới. Trong lịch sử, các luồng di dân lớn có thê làm thay đổi tỉ trọng dân số của cả một châu lục.

2. Đô thị hoá

Trả lời câu hỏi trang 61:soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20 

Câu 1. Dựa vào thông tin trong mục a, hãy trình bày khái niệm đô thị hoá.

Trả lời:

Đô thị hoá là một quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

Câu 2. Đọc thông tin trong mục b, hãy phân tích các nhân tổ tác động đến đô thị hoá.

Trả lời:

Các nhân tố tác động đến đô thị hoá: Quá trình đô thị hoá diễn ra thuận lợi hay khó khăn, nhanh hay chậm, diễn biến theo hướng tích cực hay tiêu cực, phụ thuộc vào sự tác động của nhiều nhân tố.

- Nhân tố tự nhiên

+ Các đặc điểm tự nhiên như quỹ đất, địa hình, nguồn nước, tài nguyên khoáng sản,... tạo thuận lợi hay khó khăn cho đô thị hoá.

+ Tuy nhiên, các nhân tố tự nhiên không phải là nhân tố quyết định đô thị hoá.

- Nhân tố kinh tế - xã hội

+ Sự phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp gắn với khoa học - công nghệ có tác động đặc biệt quan trọng tới đô thị hoá. Công nghiệp hoá và đô thị hoá là hai quá trình song hành và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

+ Lối sống, mức thu nhập, trình độ văn hoá, nghề nghiệp,... đều có tác động đến quá trình đô thị hoá.

+ Chính sách phát triển đô thị được đề ra xuất phát từ những hoàn cảnh cụ thể về tự nhiên, kinh tế - xã hội,... của quốc gia, của vùng và được ban hành bởi các chính sách về quy hoạch đô thị. Đây là nhân tố quyết định hướng phát triển đô thị trong tương lai.

Câu hỏi trang 62. Đọc thông tin trong bảng 20.1, hãy phân tích ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển kinh tế, xã hội và mồi trường.

Trả lời:

Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường:

- Tích cực:

+ Tăng quy mô và tỉ lệ lao động ở các khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ.

=> Đô thị hóa là sự tăng lên nhanh chóng số lượng dân cư trong thành phố => bổ sung lao động cho các khu vực kinh tế công nghiệp và xây dựng, dịch vụ.

+ Thay đổi cơ cấu nền kinh tế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

=> Đô thị hóa luôn gắn liền công nghiệp => cơ cấu kinh tế thay đổi (giảm tỉ trọng khu vực NN, tăng tỉ trọng khu vực CN – XD và DV) => đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

+ Tăng năng suất lao động.

- Tiêu cực: giá cả ở đô thị thường cao.

=> Do nhu cầu lớn về các mặt hàng nên giá cả tăng.

Luyện tập trang 62: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:

Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20 luyện tập

- Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị và nông thôn thế giới giai đoạn 1950- 2020.

- Nêu nhận xét.

Trả lời:

* Vẽ biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ THAY ĐỔI TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1950 - 2020

biểu đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị và nông thôn thế giới giai đoạn 1950- 2020.

* Nhận xét

- Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn của thế giới có sự biến động qua các năm.

- Tỉ lệ dân thành thị tăng lên liên tục và tăng thêm 26,6%.

- Tỉ lệ dân nông thôn giảm liên tục và giảm 26,6%.

Vận dụng trang 62: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20

Câu hỏi: Hãy nêu một số ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương em.

Trả lời:

- HS tự tìm hiểu thông tin qua sách, báo hoặc internet về thông tin đô thị hóa ở địa phương mình..

- Một số ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế, xã hội học sinh có thể lưu ý:

* Tích cực

+ Tác động mạnh mẽ tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

+ Ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

+ Tạo thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn và đa dạng.

+ Sử dụng đông đảo lực lượng lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập,…

* Tiêu cực

+ Ô nhiễm môi trường.

+ Cạn kiệt tài nguyên.

+ Nảy sinh nhiều vấn đề an ninh trật tự xã hội,…

- Kết thúc nội dung soạn địa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 20- 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 20: Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM