Soạn địa 10 CTST bài 29: Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp...

Xuất bản: 26/09/2022 - Tác giả:

Soạn địa 10 CTST bài 29: Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp trang 109, 110 SGK Địa lí 10.

Ngành công nghiệp có vai trò và đặc điểm gì? Cơ cấu ngành công nghiệp như thế nào? Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào?

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn địa 10 Chân trời sáng tạo bài 29. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn địa 10 Chân trời sáng tạo bài 29

Tài liệu giải bài tập địa lí 10 bài 29 Chân trời sáng tạo chi tiết:

I. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm ngành công nghiệp

Trả lời câu hỏi trang 109:

1. Cơ cấu

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày cơ cấu ngành công nghiệp theo các cách phân loại khác nhau.

Trả lời:

Cơ cấu ngành công nghiệp:

- Dựa theo tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp:

+ Công nghiệp khai thác.

+ Công nghiệp chế biến.

- Dựa theo công dụng kinh tế của sản phẩm:

+ Công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất.

+ Công nghiệp sản xuất vật phẩm tiêu dùng.

=> Ở nước ta: dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành: công nghiệp khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí.

2. Vai trò

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết vai trò của ngành công nghiệp trong đời sống và phát triển kinh tế.

Trả lời:

Vai trò của ngành công nghiệp trong đời sống và phát triển kinh tế:

+ Công nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế: nhiều quốc gia, công nghiệp chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.

+ Đẩy mạnh công nghiệp hoá không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

+ Sản phẩm công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất và nguồn nguyên liệu cho các ngành kinh tế khác đồng thời là những mặt hàng xuất khẩu.

+ Việc phát triển công nghiệp cũng tác động lớn đến xã hội như giải quyết việc làm cho người lao động giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống văn hoá, văn minh cho người dân.

+ Góp phần củng cố an ninh quốc phòng cho đất nước.

Trả lời câu hỏi trang 110: Soạn địa 10 CTST bài 29

3. Đặc điểm

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp.

Trả lời:

Đặc điểm của ngành công nghiệp:

- Sản xuất công nghiệp gắn với máy móc, gồm nhiều công đoạn phức tạp.

- Các cuộc cách mạng công nghiệp với tác động của công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành công nghiệp và hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp.

- Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hoá, chuyên môn hoá và hợp tác hoá.
Ngành công nghiệp ngày càng tham gia mạnh mề vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Trong phát triển công nghiệp hiện nay, sản xuất công nghiệp ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường.

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

Trả lời:

Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng của các nhóm nhân tố:

- Vị trí địa lí: nhóm nhân tố này thường ảnh hưởng đến sự lựa chọn và phân bố cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Điều kiện kinh tế - xã hội: đây là nhóm nhân tố giữ vai trò quyết định.

+ Dân cư và nguồn lao động vừa cung cấp nhân lực trong sản xuất, vừa là thị trường tiêu thụ nên ảnh hưởng đến quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất.

+ Tiến bộ khoa học - công nghệ làm xuất hiện các ngành mới, sự thay đổi trong phân bố ngành công nghiệp.

+ Nguồn vốn và thị trường ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô của ngành công nghiệp.

+ Chính sách tác động đến xu hướng phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ, phân bố,... của ngành công nghiệp.

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

+ Nguồn tài nguyên ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

+ Nguồn nước và quỹ đất tác động đến sự phân bố ngành công nghiệp;...

Luyện tập trang 110: Soạn địa 10 CTST bài 29

Câu 1. Vẽ sơ đồ phân loại cơ cấu ngành công nghiệp theo tính chất tác động đến đối tượng lao động.

Trả lời:

Sơ đồ phân loại cơ cấu ngành công nghiệp theo tính chất tác động đến đối tượng lao động:

Sơ đồ phân loại cơ cấu ngành công nghiệp theo tính chất tác động đến đối tượng lao động

Câu 2. Lấy ví dụ minh hoạ về một trong những đặc điểm của ngành công nghiệp.

Trả lời:

- HS tự tìm hiểu.

- Ví dụ:

+ Sản xuất công nghiệp gắn với máy móc, gồm nhiều công đoạn phức tạp: Các hoạt động sản xuất công nghiệp luôn gắn liền với các loại máy móc cụ thể trong từng giai đoạn. Để sản xuất ra các dụng cụ đun nấu (ấm, nồi, xoong, chảo…) người ta phải khai thác quặng (bô-xít…); sau đó nấu quặng thành nguyên liệu và đúc ra các sản phẩm. Hay để sản xuất ra các vật phẩm bằng nhựa (rổ nhựa, chậu nhựa, vỏ bút…) người ta tiến hành khai thác dầu mỏ; sau đó qua quá trình hóa lọc dầu, tinh chế phức tạp để sản xuất ra nhựa và tạo ra các vật phẩm bằng nhựa -> Sản xuất gồm nhiều công đoạn.

+ Sản xuất công nghiệp ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường: Các hoạt động sản xuất có hệ thống xử lí chất thải trước khi đưa ra môi trường, hướng đến phát triển công nghiệp sạch (năng lượng gió, mặt trời, thủy triều,…),…

Vận dụng trang 110: Soạn địa 10 CTST bài 29

Câu hỏi: Lựa chọn và tìm hiểu một nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em đang sống.

Trả lời:

- Học sinh lựa chọn nhân tố phù hợp với địa phương mình và lí giải.

- Ví dụ:

+ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay một số đô thị lớn ở nước ta gần như hội tụ tất cả các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là các trung tâm, khu công nghiệp.

+ Quảng Ninh phát triển công nghiệp than -> Do giàu có về tài nguyên khoáng sản than, có cảng biển lớn,…

- Kết thúc nội dung soạn địa lí 10 Chân trời sáng tạo bài 29 -

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn địa 10 Chân trời sáng tạo bài 29: Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM