Soạn địa 10 chân trời sáng tạo bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Xuất bản: 27/09/2022 - Tác giả:

Soạn địa 10 chân trời sáng tạo bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên với hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 143 - 145 SGK Địa lí 10 CTST đầy đủ và ngắn gọn.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn địa 10 Chân trời sáng tạo bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn địa 10 Chân trời sáng tạo bài 39

Tài liệu giải bài tập địa lí 10 bài 39 CTST chi tiết:

I. Môi trường

Trả lời câu hỏi trang 143:

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài, em hãy:

- Trình bày khái niệm, đặc điểm môi trường.

- Phân tích vai trò của môi trường. Lấy ví dụ minh hoa.

Trả lời:

- Khái niệm của môi trường: Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo, có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và tự nhiên.

- Đặc điểm của môi trường:

+ Môi trường sống của con người bao gồm: môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và môi trường xã hội.

+ Môi trường tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật, sông ngòi, địa hình,... => tồn tại và phát triển theo quy luật tự nhiên nhưng văn chịu tác động của con người.

+ Môi trường nhân tạo: vật chất, kĩ thuật do con người tạo ra và chịu sự chi phối của con người => bị huỷ hoại nếu không có sự chăm sóc của con người.

+ Môi trường xã hội: các quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp với các luật lệ, thể chế, quy định, cam kết ở các cấp khác nhau => định hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định.

- Vai trò của môi trường:

+ Nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người.

=> Ví dụ: Trồng lúa cần có đất nông nghiệp, ngành xây dựng cần vật liệu xây dựng thô như đất, đá và các vật liệu xây dựng qua chế biến như xi măng, sắt, thép...;

+ Giúp lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người.

+ Ví dụ: Cung cấp sự ghi chép và lưu trữ lịch sử trái đất, lịch sử tiến hoá của vật chất và sinh vật, lịch sử xuất hiện và phát triển văn hoá của loài người.

+ Không gian sống và bảo vệ con người, sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài.

=> Ví dụ: Tầng Ozon trong khí quyển có nhiệm vụ hấp thụ và phản xạ trở lại các tia cực tím từ năng lượng mặt trời.

+ Chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong sinh hoạt và sản xuất.

=> Ví dụ: Trong quá trình sinh sống, còn người gần như đảo thải tất cả các chất rác thải, phế thải vào môi trường. Các chất này dưới tác động của ác vi sinh vật sẽ phân hủy, biến đổi theo các quá trình sinh địa hóa rất phức tạp khác nhau. Qua các quá trình biến đổi tự nhiên các chất thải có thể tái sử dụng dưới các dạng thức khác nhau và một phần tạo thành các độc tố gây hại cho môi trường sống.

II. Tài nguyên thiên nhiên

Trả lời câu hỏi trang 144: Soạn địa 10 chân trời sáng tạo bài 39

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài, em hãy:

- Trình bày khái niệm, đặc điểm tài nguyên thiên nhiên.

- Phân tích vai trò của tài nguyên thiên nhiên.

Trả lời:

- Khái niệm tài nguyên thiên nhiên: Là toàn bộ giá trị vật chất có trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng để phục vụ cuộc sống của con người.

- Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên:

+ Phân bố không đồng đều trong không gian, phụ thuộc vào cấu tạo địa chất, khí hậu,... của các lãnh thổ.

+ Đại bộ phận các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế được hình thành qua quá trình phát triển lâu dài của lãnh thổ.

+ Phong phú đa dạng, được phân loại dựa vào thuộc tính tự nhiên, dựa vào công dụng kinh tế và khả năng bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người.

+ Một số loại không thể khôi phục được, đặc biệt là khoáng sản.

- Vai trò của tài nguyên thiên nhiên:

+ Là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế.

+ Thúc đẩy sản xuất phát triển, là cơ sở để phát triển nông nghiệp và công nghiệp,... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

+ Là yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế ốn định và tích luỹ vốn.

+ Khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể cung cấp nguyên, nhiên liệu ổn định cho sản xuất trong nước; góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng và phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.

+ Tài nguyên thiên nhiên có thể được khai thác để xuất khẩu, tích luỹ vốn thực hiện quá trình công nghiệp hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống dân sinh,...

Luyện tập trang 145: Soạn địa 10 chân trời sáng tạo bài 39

Câu 1.

Em hãy so sánh đặc điểm, vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Trả lời:

Bảng so sánh đặc điểm, vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

Môi trườngTài nguyên
Đặc điểm

- Môi trường sống của con người bao gồm: môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và môi trường xã hội.

- Môi trường tự nhiên bao gồm đất, nước, khí hậu, sinh vật, sông ngòi, địa hình,... Các yếu tố này tồn tại và phát triển theo quy luật tự nhiên nhưng vẫn chịu tác động của con người.

- Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố vật chất, kĩ thuật do con người tạo ra và chịu sự chi phối của con người. Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị huỷ hoại nếu không có sự chăm sóc của con người.

- Môi trường xã hội là các quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp với các luật lệ, thể chế, quy định, cam kết ở các cấp khác nhau. Nó định hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định.

- Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều trong không gian, phụ thuộc vào cấu tạo địa chất, khí hậu,... của các lãnh thổ.

- Đại bộ phận các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế được hình thành qua quá trình phát triển lâu dài của lãnh thổ.

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, được phân loại dựa vào thuộc tính tự nhiên, dựa vào công dụng kinh tế và khả năng bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người.

Vai trò

- Nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người.

- Giúp lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người.

- Không gian sống và bảo vệ con người, sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài.

- Chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong sinh hoạt và sản xuất.

- Tài nguyên thiên nhiên là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế.

- Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế ổn định và tích luỹ vốn.

+ Cung cấp nguyên, nhiên liệu ổn định cho sản xuất trong nước; góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng và phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.

+ Khai thác để xuất khẩu, tích luỹ vốn thực hiện quá trình công nghiệp hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống dân sinh,...

Câu 2.

Lấy ví dụ chứng minh vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển của xã hội loài người.

Trả lời:

Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển của xã hội loài người:

- Là nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội. Không có tài nguyên thiên nhiên thì không thể có hoạt động sản xuất và xã hội loài người không thể tồn tại và phát triển. Là cơ sở để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cầu kinh tế...

=> Ví dụ: Tại một vùng mọi thứ xuất hiện làm ra thiên nhiên nhưng khi phải chịu mọi thiên tai, bão lụt thì rất nhiều sự sống tại vùng đó bị tiêu hủy, tàn phá nặng nề, đó là kết thúc của sự sống. Con người khai thác các loại khoáng sản, hải sản lâm sản,…phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người.

- Là tiền đề quan trọng cho tích luỹ, tăng trưởng và phát triển kinh tế — xã hội.

=> Ví dụ: Thiên nhiên cung cấp cho con người lượng tài nguyên lớn như nguồn nước, khoáng sản…

Vận dụng trang 145: Soạn địa 10 chân trời sáng tạo bài 39

Câu hỏi: 

Em hãy thiết kế sản phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên,... và triển khai truyền thông trong trường học của mình. Em có thể tham khảo một số gợi ý sau:

- Sản phẩm: poster, infographic, hoạt cảnh, phim hoạt hình, băng rôn,...

- Thể hiện được khẩu hiệu tuyên truyền,...

Trả lời:

- HS có thể tự thiết kế sản phẩm theo gợi ý, sưu tầm tư liệu trên sách, báo hoặc internet.

- Ví dụ: Một số mẫu Infographic bảo vệ môi trường

mẫu Infographic bảo vệ môi trường ảnh 1
mẫu Infographic bảo vệ môi trường ảnh 2
mẫu Infographic bảo vệ môi trường ảnh 3

- Kết thúc nội dung soạn địa lí 10 CTST bài 39 -

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn địa 10 Chân trời sáng tạo bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM