Soạn Địa 10 Cánh diều bài 2: Sử dụng bản đồ

Xuất bản: 27/09/2022 - Tác giả:

Soạn Địa 10 Cánh diều bài 2: Sử dụng bản đồ với hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 5 - 10 SGK Địa lí 10 Cánh diều ngắn gọn và đầy đủ nội dung bài học.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn địa 10 Cánh diều bài 2: Sử dụng bản đồ. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn địa 10 Cánh diều bài 2

Tài liệu giải bài tập địa lí 10 bài 2 Cánh diều chi tiết:

I. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

a) Phương pháp kí hiệu:

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.1, hãy nêu các dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu. Lấy ví dụ về kí hiệu của một đối tượng địa lí trên bản đồ mà em biết.

Trả lời:

- Các dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu: Dạng chữ, Dạng tượng hình, Dạng hình học

* Ví dụ minh họa:  Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 - Địa chất khoáng sản

Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 Địa chất khoáng sản

- Trong Lược đồ khoáng sản Việt Nam có:

+ Các kí hiệu dạng hình học: biểu hiện cho than, dầu mỏ, sắt…

+ Các kí hiệu dạng chữ biểu hiện cho boxit, asen, antimoan...

+ Các kí hiệu dạng tượng hình biểu hiện đá quý, nước khoáng, ...

b) Phương pháp đường chuyển động:

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy cho biết phương pháp đường chuyển động biểu hiện những đặc điểm nào của đối tượng địa lí.

Trả lời:

- Phương pháp đường chuyển động được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, hướng động vật di cư, hướng vận tải hàng hoá, di dân,...

- Màu sắc và kích thước (độ đậm, chiều rộng, chiều dài) các đường chuyển động biểu hiện kiểu loại, khối lượng hay tốc độ di chuyển của đối tượng.

c) Phương pháp chấm điểm: Soạn Địa 10 Cánh diều bài 2

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.3, hãy cho biết phương pháp chấm điểm biểu hiện được các đối tượng địa lí có sự phân bố như thế nào.

Trả lời:

- Phương pháp chấm điểm được sử dụng để biểu hiện các đối tượng địa lí có sự phân bố phân tán trong không gian.

- Ví dụ: phân bố dân cư, phân bố các cơ sở chăn nuôi,... Mỗi chấm tương ứng với một giá trị nhất định.

d) Phương pháp khoanh vùng:

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.4, hãy cho biết phương pháp khoanh vùng được dùng để biểu hiện những đối tượng địa lí có sự phân bố như thế nào.

Trả lời:

- Phương pháp khoanh vùng thường sử dụng để biểu hiện những đối tượng địa lí phân bố tập trung (hoặc phổ biến) trên một không gian lãnh thổ nhất định.

- Ví dụ: sự phân bố các kiểu rừng, các nhóm đất, các vùng chuyên canh cây trồng,... Mỗi vùng phân bố được xác định bằng nền màu, nét chải hoặc kí hiệu đặc trưng cho đối tượng biểu hiện.

e) Phương pháp bản đồ - biểu đồ:

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, hãy cho biết phương pháp bản đồ - biểu đồ biểu hiện các đối tượng địa lí bằng cách nào. Lấy ví dụ về một đối tượng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ mà em biết.

Trả lời:

- Bản đồ - biểu đồ là phương pháp biểu hiện sự phân bố của đối tượng địa lí bằng cách đặt các biểu đồ vào không gian phân bố của đối tượng địa lí đó trên bản đồ.

- Ví dụ: cơ cấu sử dụng đất theo lãnh thổ, cơ cấu dân số các quốc gia, diện tích và sản lượng cây trồng,...

II. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Câu hỏi: Dựa vào các thông tin trên, hãy đọc bản đồ các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất (hình 2.4).

Trả lời:

Các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất

- Hoang mạc lạnh.

- Đài nguyên.

- Rừng lá kim.

- Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới.

- Rừng cận nhiệt ẩm.

- Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao.

- Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.

- Hoang mạc, bán hoang mạc.

- Xa-van, cây bụi.

- Rừng nhiệt đới, xích đạo.

III. Một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

Câu hỏi: Đọc thông tin, hãy trình bày một số ứng dụng của GPS và bản đồ trong đời sống.

Trả lời:

Ứng dụng của GPS và bản đồ số trong cuộc sống

- GPS và bản đồ số dùng để dẫn đường.

- Quản lý và điều hành sự di chuyển của các đối tượng có gắn thiết bị định vị với các chức năng như: xác định điểm cần đến, quãng đường di chuyển,…

- Xác định vị trí người dùng hoặc các đối tượng địa lí trên bề mặt Trái Đất, giám sát lộ trình, tốc độ di chuyển,…

Luyện tập trang 10: Soạn Địa 10 Cánh diều bài 2

Câu hỏi: Hãy hoàn thành bảng đồ theo mẫu sau để phân biệt các phương pháp biểu hiện bản đồ.

Phương phápSự phân bố của đối tượngKhả năng biểu hiện của phương pháp
Kí hiệu
Đường chuyển động
Khoanh vùng
Bản đồ - biểu đồ

Trả lời:

Các phương pháp biểu hiện bản đồ:

Phương phápSự phân bố của đối tượngKhả năng biểu hiện của phương pháp
Kí hiệuSử dụng để biểu hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga,...Biểu hiện số lượng, quy mô và chất lượng của đối tượng địa lí. Các kí hiệu được đặt vào đúng vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. Có ba dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu.
Đường chuyển độngSử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, động vật di cư, hướng vận tải hàng hoá, di dân,...Màu sắc và kích thước (độ đậm, chiều rộng, chiều dài) các đường chuyển động biểu hiện kiểu loại, khối lượng hay tốc độ di chuyển của đối tượng.
Khoanh vùngSử dụng để biểu hiện những đối tượng địa lí phân bố tập trung (hoặc phổ biến) trên một không gian lãnh thổ nhất định. Ví dụ: phân bố các kiểu rừng, nhóm đất,...- Thể hiện những đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định.- Mỗi vùng phân bố được xác định bằng nền màu, nét chải hoặc kí hiệu đặc trưng cho đối tượng biểu hiện.
Bản đồ - biểu đồSự phân bố của đối tượng địa lí bằng cách đặt các biểu đồ vào không gian phân bố của đối tượng địa lí đó trên bản đồ. Ví dụ: cơ cấu sử dụng đất theo lãnh thổ, cơ cấu dân số các quốc gia, diện tích cây trồng,...Thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

Câu hỏi:

Hãy nêu các bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập đời sống.

Trả lời:

Các bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập và đời sống

- Bước 1: Lựa chọn nội dung bản đồ.

- Bước 2: Đọc chú giải, tỉ lệ bản đồ và xác định phương hướng trên bản đồ.

- Bước 3: Đọc nội dung bản đồ.

Vận dụng trang 10: Soạn Địa 10 Cánh diều bài 2

Chọn một trong các nhiệm vụ sau:

Câu hỏi: Hãy điền phương pháp phù hợp vào bảng sau theo mẫu để biểu hiện các đối tượng địa lí lên bản đồ.

STTNội dung cần biểu hiệnPhương pháp biểu hiện
1Dòng biển nóng và dòng biển lạnh
2Các đới khí hậu
3Sự phân bố dân cư
4Cơ cấu dân số
5Sự phân bố các nhà máy điện

Trả lời:

STTNội dung cần biểu hiệnPhương pháp biểu hiện
1Dòng biển nóng và dòng biển lạnhKí hiệu đường chuyển động
2Các đới khí hậuKhoanh vùng
3Sự phân bố dân cưChấm điểm
4Cơ cấu dân sốBản đồ - biểu đồ
5Sự phân bố các nhà máy điệnKí hiệu

Câu hỏi:

Hãy sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có dịch vụ định vị GPS để tìm đường đi, khoảng cách và thời gian di chuyển từ trường về nhà.

Trả lời:

HS tự thực hiện.

Gợi ý: sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có dịch vụ định vị GPS.

Từ địa chỉ 82 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam đến Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam được thể hiện khi tìm kiếm như sau:

Soạn Địa 10 Cánh diều bài 2: Sử dụng bản đồ phần vận dụng

- Kết thúc nội dung soạn địa 10 Cánh diều bài 2- 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn địa 10 Cánh diều bài 2: Sử dụng bản đồ. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM