Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Xuất bản: 15/09/2022 - Tác giả:

Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều: Đô thị: Lịch sử và hiện tại với hướng dẫn trả lời đầy đủ câu hỏi SGK trang 155-160.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Sử 7 Cánh Diều Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều Chủ đề chung 2

1. Điều kiện hình thành và phát triển đô thị cổ đại và trung đại

Câu hỏi 1 trang 163 Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 2, hình 2.2, hãy phân tích điều kiện hình thành và biểu hiện phát triển của đô thị A-ten.

Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều lược đồ 2
Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều hình 2.2

Trả lời

- Điều kiện hình thành đô thị A-ten:

+ A-ten hình thành trên vùng đồng bằng nhỏ và hẹp thuộc bán đảo Át-ti-ca, ven biển Ê-giê, được bao quanh bởi đồi núi.

+ Đất đai, khí hậu thuận lợi cho các loại cây như nho, ô liu…

Nhiều tài nguyên (đá quý, quặng sắt, đất sét,...)

+ nhiều vũng vịnh sâu và kín gió, thuận lợi cho phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp, đặc biệt là thương mại hàng hải.

=> Vào thế kỉ VIII TCN, đô thị A-ten ra đời

- Biểu hiện phát triển của đô thị A-ten:

+ Trên đồi thiêng A-cô-pô-li, nhiều ngôi đền hùng vĩ được xây dựng (đền Pác-tê-nông thờ nữ thần A-tê-na)

+ Có quảng trường là trung tâm sinh hoạt kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của cư dân A-ten

+ Thế kỉ V TCN, A-ten bước vào thời kì đỉnh cao về kinh tế, trung tâm thương mại của Hy Lạp.

Câu hỏi 2 trang 163 Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 2.3, hãy phân tích điều kiện hình thành và biểu hiện phát triển của đô thị Vơ-ni-dơ.

Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều hình 2.3

Trả lời

- Điều kiện hình thành của đô thị Vơ-ni-dơ:

+ Cuối thế kỉ VI, Vơ-ni-dơ được xây dựng lại trên cơ sở một đô thị đông dân của Đế quốc La Mã.

+ Có nhiều hải cảng thương mại hớn, đây là nơi hội tụ của phần lớn các tuyến đường hàng hải quan trọng từ Địa Trung Hải đến phương Đông.

- Biểu hiện phát triển:

+ Từ thế kỉ VI – XV, Vơ-ni-dơ là nơi hội tụ phần lớn các tuyến đường hàng hải quan trọng từ Địa Trung Hải đến phương Đông.

+ Trong khoảng thế kỉ XV – XVI, với khoảng 100.000 dân, Vơ-ni-dơ trở thành thủ đô của đế chế thương mại. Đồng tiền Vơ-ni-dơ được sử dụng trong hệ thống thương mại phía đông Địa Trung Hải.

+ Thời kì phục hưng, Vơ-ni-dơ là trung tâm in ấn, hội họa và âm nhạc của cả châu Âu.

2. Mối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh cổ đại

Câu hỏi trang 165 Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 2.4; 2.5, hãy trình bày mối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh cổ đại.

Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều hình 2.4
Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều hình 2.5

Trả lời

- Sự ra đời của các đô thị đóng vai trò quan trọng đối với sự xuất hiện của các nền văn minh cổ đại:

+ Đô thị là trung tâm kinh tế, nơi tập trung của thương nhân, thợ thủ công và là nơi gặp gỡ các tuyến đường thương mại => thúc đẩy quá trình quần tụ dân cư; góp phần đưa đến sự ra đời của nhà nước, luật pháp, chữ viết.

+ Đô thị là các trung tâm quyền lực chính trị tự trị, nơi ra đời của các hình thức tổ chức chính quyền cổ đại.

+ Một bộ phận dân cư tại đô thị đã tách khỏi hoạt động sản xuất, có điều kiện tham gia vào các hoạt động văn chương và nghệ thuật, góp phần thay đổi đời sống văn hóa; lưu giữ và truyền bá các thành tựu văn minh cổ đại.

- Sự phát triển của các nền văn minh cũng có tác động ngược trở lại tới sự phát triển hoặc suy tàn của đô thị:

+ Quá trình giao lưu, cạnh tranh giữa các nền văn minh là cơ sở thúc đẩy chuyển biến tại các đô thị.

+ Chiến tranh và xung đột quân sự cũng gây tàn phá, dẫn đến sự suy yếu và suy tàn của các đô thị cổ đại.

3. Vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại

Câu hỏi trang 166 Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 2.6, hãy nêu vai trò của thương nhân đối với sự phát triển của đô thị châu Âu trung đại.

Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều hình 2.6

Trả lời

Vai trò của thương nhân đối với sự phát triển của đô thị châu Âu trung đại:

- Thương nhân lập ra các thương hội, tổ chức các hội chợ để trao đổi và buôn bán hàng hóa giữa các vùng.

- Hoạt động buôn bán của thương nhân thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển, đặt cơ sở cho thống nhất thị trường cho nước.

- Từ thế kỉ XII, thương nhân và thợ thủ công khởi xướng cuộc đấu tranh chống lãnh chúa phong kiến, đòi quyền tự trị.

- Giúp nhà vua chống lại các lãnh chúa địa phương, xây dựng bộ máy nhà nước

- Thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, khoa học, kỹ thuật tại các đô thị trung đại.

- Lãnh đạo và bảo trợ cho những phong trào đấu tranh đầu tiên chống chế độ phong kiến Tây Âu thời hậu kì trung đại.

Luyện tập và vận dụng

Câu hỏi Luyện tập trang 166 Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Lập bảng thông tin về điều kiện hình thành, phát triển của đô thị cổ - trung đại và mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại.

Trả lời

Điều kiện hình thànhBiểu hiện phát triểnMối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh cổ đại

- Có đường bờ biển dài

- Nhiều vũng vịnh, hải cảng

- Thế kỉ V TCN, A-ten bước vào thời kì đỉnh cao về kinh tế, trung tâm thương mại của Hy Lạp.

- Thế kỉ XV-XVI, Vơ-ni-dơ trở thành thủ đô của đế chế thương mại

- Thúc đẩy ra đời nhà nước, chữ viết, luật pháp…

- Ra đời hình thức tổ chức chính quyền cổ đại.

- Đô thị là nơi lưu giữ và truyền bá các thành tựu của văn minh cổ đại.

- Quá trình giao lưu, cạnh tranh giữa các nền minh là cơ sở thúc đẩy chuyển biển tại các đô thị

Câu hỏi Vận dụng 1 trang 166 Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Trình bày ý kiến của em về nhận định sau của Các Mác: “Thành thị là bông hoa rực rỡ nhất của thời trung đại”.

Trả lời

- “Thành thị như một bông hoa rực rõ nhất của Châu Âu thời Trung đại”. Điều này được thể hiện ở một số nội dung sau:

+ Thành thị ra đời đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

+ Thành thị góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia, dân tộc.

+ Sự ra đời của thành thị đã đưa đến sự xuất hiện của tầng lớp thị dân.

+ Thành thị mang không khí tự do và mở mang tri thức cho mọi người; tạo cơ sở để xây dựng nền văn hóa mới, nhiều trường đại học được thành lập.

=> Thành thị xuất hiện đã làm cho kinh tế, chính trị, văn hóa ở châu Âu có những biến chuyển rõ rệt, là cơ sở đưa xã hội Tây Âu bước vào giai đoạn phát triển mới.

Câu hỏi Vận dụng 2 trang 166 Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Hãy sưu tầm tư liệu và trình bày về một đô thị tiêu biểu thời cổ đại hoặc trung đại.

Trả lời

- Luân Đôn được hình thành bên bờ sông Thêm vào khoảng thế kỉ I.

- Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XI, những người Ăng-gô-la Xắc-xông đã đến đây và xây dựng thành phố của họ với số dân từ 10.000 đến 12.000 người.

- Vào thế kỉ XI, Luân Đôn đã có cảng biến lớn nhất nước Anh

Soạn Chủ đề chung 2 Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều vận dụng 2

Cung điện cổ ở Westminster, London, Anh vào thế kỷ 12

Chúc các em học tốt môn Lịch sử 7 với tài liệu Soạn sử 7 Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp trên đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM